Chodziescy strażacy podsumowali 2015 rok

W środę, 10 lutego 2015 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność 2015 roku.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

•    Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – st. bryg. Jerzy Ranecki,

•    Starosta Powiatu Chodzieskiego – Julian Hermaszczuk,

•    Przewodniczący Rady Powiatu Chodzieskiego – Piotr Jankowski

•    Wicestarosta Powiatu Chodzieskiego – Mirosław Juraszek,

•    Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Chodzieskiego – Wojciech Burzyński,

•    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin – Janusz Piechocki,

•    Wójt Gminy Budzyń – Marcin Sokołowski,

•    Wójt Gminy Chodzież – Kamila Szejner,

•    były Komendant Wojewódzki PSP w Pile – st. bryg. w st. spocz. Andrzej Waligórski,

•    Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży – insp. Paweł Tabat,

•    Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Chodzieży – Zenon Nowicki,

•    Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chodzieży – Artur Binkowski,

•    Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia – Maciej Strawa,

•    Przedstawiciel Nadleśnictwa Podanin – Paweł Partyka,

•    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chodzieży – Krzysztof Marmur,

•    Prezes Zarządu Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. – Stanisław Biniecki

•    Dyrektor Urzędu Pracy w Chodzieży – Jolanta Rozpłochowska,

•    Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – Wiesława Dorniak,

•    Prezes WOPR Oddział Powiatowy w Chodzieży – Cezary Lipski,

•    Kabat s.j. w Budzyniu – Andrzej Kabat,

•    PHU Łabój – Bolesław Łabój,

•    Falck Medycyna Chodzież,

•    Prezesi i Komendanci ZMG OSP z terenu powiatu, druhowie z jednostek OSP oraz przedstawiciele mediów.

Rozpoczynając naradę Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży bryg. Przemysław Skonieczny powitał wszystkich przybyłych gości, następnie przedstawił najważniejsze dokonania w minionym roku. Komendant  podsumowując działalność przedstawił sprawy dotyczące finansów oraz nakreślił główne plany i zamierzenia na 2016 rok. Ponadto podkreślił fakt, iż ważnym elementem jest obopólna współpraca KP PSP w Chodzieży z jednostkami samorządu terytorialnego, które dostrzegają potrzebę wspierania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu. Podziękował również za przychylność władz samorządowych oraz dobrą współpracę, za którą samorządy jak również instytucje i firmy wspierające działalność KP PSP w Chodzieży otrzymali od komendanta bryg. Skoniecznego szczególne podziękowania. Te firmy to:

•    KABAT Spółka Jawna,
•    Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Chodzieski,
•    Nadleśnictwo Sarbia,
•    Nadleśnictwo Podanin,
•    Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z.o.o,
•    „Komfort” Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Jan Kubacki,
•    Stacja Paliw P.U.H Bolesław Łabój,

Następnie głos zabrał zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży st. kpt. Leszek Naranowicz, który przedstawił działalność Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży w zakresie działań ratowniczych oraz doskonalenia zawodowego zarówno strażaków PSP jak i druhów OSP. Wyróżniono jednostki OSP, które najlepiej wypadły w jesiennych przeglądach. Pamiątkowe statuetki i dyplomy wręczali Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jerzy Ranecki, Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży bryg. Przemysław Skonieczny oraz Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Chodzieży druh Zenon Nowicki.

W swoim wystąpieniu Starosta Powiatu Chodzieskiego Julin Hermaszczuk odniósł się do zrealizowanych zadań w minionym roku przez naszą komendę, dziękując wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom komendy za zaangażowanie i wkład pracy, który przekłada się na zaufanie i poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Z kolei Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jerzy Ranecki przedstawił  ,,Rozwój KSRG w województwie Wielkopolskim, 10 kroków w przyszłość’’. W swoim wystąpieniu podkreślił role współpracy wszystkich służb inspekcji i straży w przeciwdziałaniu współczesnym zagrożeniom.

Natomiast komendanci gminni OSP, dh Ludwik Soloch oraz dh Remigiusz Kobus, podziękowani strażakom KPPSP w Chodzieży za owocną współpracę, szkolenia, ćwiczenia i przeprowadzone w 2015r. warsztaty.

Najlepiej ocenione OSP podczas przeglądów jesiennych w 2015 r.

OSP w KSRG
1.    OSP Lipa N. Dwór
2.    OSP Wyszyny
3.    OSP Milcz

OSP spoza KSRG
1.    OSP Lipia Góra
2.    OSP Brzekiniec
3.    Heliodorowo.

Tekst i zdjęcia: Kamil Woźniak

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

chodziescy_strazacy_podsumowali_rok09 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *