Chodziescy strażacy spotykali się z dziećmi i młodzieżą

W styczniu i lutym 2020 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców powiatu chodzieskiego w placówkach oświatowych na terenie powiatu chodzieskiego oraz w siedzibie Komendy. Odbyły się również spotkania z młodzieżą w ramach zajęć zapoznania z zawodem strażaka – „Jak zostać strażakiem PSP”?

Najciekawsze zdaniem dzieci zajęcia odbyły się w JRG PSP w Chodzieży, gdzie zaprezentowano „Mobilny symulator zagrożeń pożarowych”. Mobilny symulator zagrożeń pożarowych służy do demonstracji zagrożeń pożarowych i ekologicznych w przestrzeni prywatnej. Jest to profesjonalna makieta domu jednorodzinnego z pełnym wyposażaniem sterowana przez specjalnie stworzoną aplikację. W poszczególnych pomieszczeniach symulatora takich jak kuchnia, sypialnia czy łazienka zaaranżowano potencjalne zagrożenia pożarowe, a dzięki zainstalowanej w domku zadymiarce, w sposób obrazowy, można pokazać rozprzestrzenianie się dymu w budynku podczas pożaru np. sadzy w kominie, a także w jaki sposób działają: czujki dymu czy tlenku węgla.

W trakcie spotkań przybliżone zostały również tematy związane z zagrożeniami występującymi w domach i miejscach zamieszkania zbiorowego, podczas wypoczynku zimowego oraz w czasie spędzania czasu wolnego w miejscach niebezpiecznych m. in. na jeziorze pokrytym lodem. Ponadto omówiono zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przedstawiono bezpieczne sposoby spędzania czasu wolnego zimą omawiając akcję „Bezpieczne Lodowisko”. Spotkania odbyły się również w ramach akcji edukacyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczne ferie zimowe” oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach podczas zimy uzyskać na stronie internetowej komendy http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/ zakładce „PORADY”.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum JRG oraz mł. kpt. Artur Binkowski

chodziescy_strazacy1_01

chodziescy_strazacy1_04 chodziescy_strazacy1_02 chodziescy_strazacy1_03