Chodzież. Brakowanie dokumentacji medycznej w Szpitalu Powiatowym

chodziez_brakowanie

Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa planowane jest brakowanie (zniszczenie):

– Indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Szpitalu Powiatowym im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży, w latach 1990 i 1991;

– Wyników badań histopatologicznych z lat 1999-2001;

– Wyników badań kolonoskopii i gastroskopii z lat 1999-2001 oraz rektoskopii 1998-2000;

– Indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych na Oddziale Rehabilitacji, Szamocin, ul. Szpitalna 2.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Dziale Ruch Chorych, Archiwista w siedzibie Szpitala przy ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież, lub drogą mailową szpital@szpital-chodziez.pl w terminie do 14 listopada 2022 r. (od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:00, w piątki od 7:30 do 14:00), tel. 67 28 26 708.

Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Starostwo Powiatowe w Chodzieży