Chodzież. Debata o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży za nami

14 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się debata społeczna. Tematyka spotkania obejmowała bezpieczeństwo dzieci i młodzieży powiatu chodzieskiego oraz nowe regulacje prawne dotyczące nieletnich.

Policjanci zaprosili na debatę dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów i psychologów szkolnych, a także instytucje, które udzielają pomocy bezpośredniej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom czy opiekunom prawnym w zakresie diagnozowania, wydawania opinii i orzeczeń, wspomagania w procesie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym i wszystkich zainteresowanych problematyką dzieci i młodzieży.

Za stołem prezydialnym zasiedli pełniący obowiązki I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży podinsp Robert Leśniewski, Starosta Mirosław Juraszek, Wicestarosta Mariusz Witczuk oraz Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży Piotr Witkowski. Spotkanie otworzył Pan Komendant, który przywitał wszystkich gości. Podkreślił, że inicjatywa debat społecznych została stworzona po to, by poznać oczekiwania mieszkańców, wysłuchać ich spostrzeżeń, wniosków oraz przekazać informacje na temat istniejących zagrożeń. Dialog ten ma wpłynąć na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli, a zarazem na zaufanie do Policji.

Policjantki z Zespołu ds. Nieletnich przedstawiły statystyki policyjne, a następnie omówiły nową ustawę dotyczącą tej właśnie grupy społecznej. Na zakończenie swojego wystąpienia zaprezentowały, jak w formie warsztatowej realizują treści profilaktyczne z młodszymi dziećmi. Ponadto przypomniały o projekcie edukacyjno-informacyjnym Pyrek.pl oraz zasadach wykorzystywania platformy „Pyrkowa Kraina” w celu zamawiania maskotki wielkopolskiej Policji do realizacji przedsięwzięć profilaktycznych, zaś profilaktyk chodzieskiej Policji omówił działania profilaktyczno-edukacyjne realizowane na terenie powiatu chodzieskiego w oparciu o programy profilaktyczne.

Druga część spotkania poświęcona została dyskusji, w trakcie której wypracowano wspólne stanowisko w trosce o szeroko rozumiane dobro dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem spostrzeżeń uczestników spotkania.

Debata zakończyła się wypełnieniem anonimowych ankiet, stanowiących dla organizatorów kompendium wiedzy w zakresie oceny przygotowania tegoż spotkania oraz uwzględnienia podczas organizowania debat w przyszłości.

Dla uczestników przygotowano także stoisko profilaktyczne z ulotkami, broszurami dotyczącymi różnych obszarów bezpieczeństwa.

KPP Chodzież

chodziez_debata

chodziez_debata_02 chodziez_debata_03 chodziez_debata_04 chodziez_debata_05 chodziez_debata_06 chodziez_debata_07 chodziez_debata_08 chodziez_debata_09 chodziez_debata_10 chodziez_debata_11 chodziez_debata_12 chodziez_debata_13 chodziez_debata_14 chodziez_debata_15 chodziez_debata_16