Chodzież. Dzień Seniora w ZUS – październik 2022

14 października Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży wraz z chodzieskim ZUS-em zorganizowała akcję edukacyjno profilaktyczną z okazji „Dnia Seniora”. Celem takich działań jest rozwijanie świadomości społecznej seniorów, by nie dochodziło do negatywnych zjawisk dotykających tę grupę społeczną.

Profilaktyk Społeczny Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży przygotowała stoisko profilaktyczne z różnego rodzaju broszurami i ulotkami. W ramach rozmów z petentami, którzy w tym dniu przychodzili do Inspektoratu ZUS w Chodzieży, rozmawiała o bezpieczeństwie seniorów w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania, gdzie podejmowała tematykę dotyczącą różnych zagrożeń np. oszustw dokonywanych metodą na wnuczka, policjanta, zagrożeń związanych z zakupami w sieci. Wśród tematów pojawiły się także te, dotyczące przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkotyków, dopalaczy i środków odurzających. Prezentowana walizka narkotykowa cieszyła się sporym zainteresowaniem. Najczęściej wskazywano na fakt, iż osoby starsze nawet nie wiedzą, jak te substancje wyglądają. W ramach omawiania bloku związanego z narkotykami rozmawiano o przyczynach sięgania przez młodych ludzi po tego typu substancje, ich wpływie na organizm oraz formach udzielania pomocy.

Jesień jest trudną porą roku jeśli chodzi o warunki na drodze, zatem i ta tematyka była poruszana. Nadkom. Żulewska przypominała o podstawowych zasadach poruszania po drogach oraz zachęcała do korzystania z elementów odblaskowych, które znacznie poprawiają widoczność na drodze.

KPP Chodzież

chodziez_dzien_seniora001

chodziez_dzien_seniora002 chodziez_dzien_seniora003 chodziez_dzien_seniora004 chodziez_dzien_seniora005 chodziez_dzien_seniora006 chodziez_dzien_seniora007