Chodzież. Dzień Strażaka

17 maja 2023 r., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chodzieskiego, emerytowani funkcjonariusze PSP oraz zaproszeni goście, których przywitał Zastępca Komendanta Powiatowy PSP w Chodzieży bryg. Leszek Naranowicz.

Na uroczystość przybyli goście w osobach:

Pan Krzysztof Czarnecki – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

Pan Marcin Porzucek – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

Pan mł. bryg. Paweł Guzik – przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego Komendy Wojewódzkiej,

Pan Adam Bogrycewicz – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,

Pan Mirosław Juraszek – Starosta Chodzieski,

Pan Mariusz Witczuk – Wicestarosta Chodzieski,

Pan Adrian Urbański – Przewodniczący Rady Powiatu Chodzieskiego,

Pani Ewa Kubiś – Zastępca Wójta Gminy Chodzież,

Pan Eugeniusz Kucner – Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin,

Pan Marcin Sokołowski – Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń,

Pan Łukasz Malczewski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Margonin,

Pan mł. bryg. Paweł Kamiński – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pile,

Pan st. bryg. w st. spocz. Andrzej Waligórski – nestor pożarnictwa, były komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Pile,

dh Zenon Nowicki – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa wielkopolskiego,

Pan Sławomir Majewski – przedstawiciel Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile – Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu,

Jacek Kulpiński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin,

Damian Szcześniak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia,

ksiądz kanonik Ireneusz Szypura – kapelan strażaków powiatu chodzieskiego,

Pan mł. insp. Przemysław Kozioł  – Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży,

Pan Adam Hermaszczuk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

Pan  Stanisław Jarosz – Koordynator Zespołów Ratownictwa Medycznego w Chodzieży,

Pan Maciej Bielecki – Prezes Zarządu Oddziału WOPR w Chodzieży,

Pan Wojciech Burzyński – Wiceprezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Chodzieski, druha weterana OSP,

Pan Krzysztof Statucki – Członek Rady Nadzorczej ENEA Operator, Dyrektor Oddziału ENEA Operator Chodzież,

Pan Stanisław Biniecki – Prezes Zarządu Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży,

Pani Aleksanda Maślankowska – Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chodzieży,

Pan Artur Krasnopolski – Przewodniczący NSZZ Solidarność Pożarnictwa przy Komendzie Powiatowej PSP w Chodzieży.

Podczas uroczystości wręczono medale, odznaczenia, awanse w stopniu służbowym:
 
Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:
asp. Cezary Krukowski,
st. ogn. Tomasz Górniak,
ogn. Daniel Chołody,

stopień młodszego brygadiera otrzymał:
st. kpt. Maciej Zwierzykowski,

stopień starszego aspiranta otrzymał:
asp. Bartosz Burzyński,

stopień starszego ogniomistrza otrzymał:
ogn. Rafał Rochowiak,

stopień ogniomistrza otrzymali:
mł. ogn. Wiesław Kasprzyki,
mł. ogn. Łukasz Rolbiecki,
mł. ogn. Wojciech Zych,

stopień młodszego ogniomistrza otrzymał:
st. sekc. Maciej Durski,

stopień starszego sekcyjnego otrzymał:
sekc. Artur Krasnopolski

mianowanie na stanowisko służbowe dowódcy zastępu otrzymali:
ogn. Miłosz Sikora,
ogn. Daniel Chołody,

nagrodę pieniężną za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych otrzymał
mł. asp. Maciej Bielecki

Dodatkowo na  wojewódzkich obchodach dnia strażaka, które odbędą się za dwa dni w Gnieźnie wręczone zostaną Srebrne Medale Za Długoletnią Służbę: bryg. Leszkowi Naranowiczowi, mł. bryg. Maciejowi Zwierzykowskiemu oraz st. ogn. Mikołajowi Działoszyńskiemu.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy składając strażakom okolicznościowe życzenia, pogratulowali również wyróżnień i awansów.

Opracowanie: kpt. Artur Binkowski, zdjęcia: st. sekc. Marta Łochowicz

chodziez_dzien

chodziez_dzien_02 chodziez_dzien_03 chodziez_dzien_04 chodziez_dzien_05 chodziez_dzien_06 chodziez_dzien_07 chodziez_dzien_08 chodziez_dzien_09 chodziez_dzien_10 chodziez_dzien_11 chodziez_dzien_12 chodziez_dzien_13 chodziez_dzien_14 chodziez_dzien_15 chodziez_dzien_16 chodziez_dzien_17 chodziez_dzien_18