Chodzież. Ekspert „Eko Ludka” – spotkania edukacyjne z mieszkańcami miasta

Profesor Piotr Tryjanowski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu spotkał się z mieszkańcami Chodzieży, by opowiedzieć o związkach pomiędzy naszym zdrowiem a przyrodą.

Piotr Tryjanowski to polski naukowiec, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ornitolog, specjalista z ekologii behawioralnej, wpływu klimatu, ptaków krajobrazu rolniczego i ekologii miast. W 2007 roku wraz Międzyrządowym Zespołem ds. Zmian Klimatu dostał Pokojową Nagrodę Nobla za raport na temat zmian klimatu. Wykłady odbyły się w ramach realizacji projektu „Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekologiczna”. Profesor spotkał się z uczniami chodzieskich szkół średnich, a także poprowadził spotkanie pn. „Ornitologia terapeutyczna” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży.

Profesor Tryjanowski wyjaśniał dlaczego musimy chronić środowisko, dlaczego mamy do czynienia z epidemią chorób psychicznych, dlaczego rośnie nasz poziom „nieszczęśliwości” i jaką w tym wszystkim niezwykłą rolę odgrywają ptaki.  Były to spotkania przesycone wiedzą naukową, ale popartą praktycznymi wskazówkami, jak otworzyć się na kontakt z przyrodą. Wątek dotyczący podobieństwa pomiędzy psychiatrią, psychoterapią i podpatrywaniem ptaków, zaciekawił słuchaczy, na tyle, że cześć, obecnych na sali, osób zadeklarowała chęć odbywania spacerów terapeutycznych. Profesor podkreślał, że ochrona środowiska stanowi ważny aspekt zachowania naszego zdrowia, żeby prawdziwie wypocząć musimy korzystać z żywej natury, a spacery ornitologiczne są okazją do wyciszenia, ruchu i poprawy nastroju.

Urząd Miejski w Chodzieży

chodziez_ekspert001

chodziez_ekspert002 chodziez_ekspert003 chodziez_ekspert004 chodziez_ekspert005 chodziez_ekspert006