Chodzież. Happening w ramach kampanii 19 dni

25 listopada młodzież z chodzieskiej „Jedynki” z pomarańczowymi balonami stanęła licznie na płycie Rynku w Chodzieży. W ten szczególny sposób przypominała o prawach dziecka w ramach kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Happening, w który zaangażowany był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz chodzieska Policja miał na celu zwrócenie uwagi na prawa dzieci, a także przeciwdziałanie przemocy i krzywdzeniu najmłodszych.

Podczas happeningu młodzież oraz policjantki rozdawały pomarańczowe balony, opowiadały o idei kampanii oraz przekazywały ulotki związane z problematyką przemocy. Seniorzy dodatkowo otrzymywali broszury na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka, a kolor pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, przypominać, zwracać uwagę, ale przede wszystkim uczyć widzieć więcej i reagować!

W ramach tej kampanii profilaktyk społeczny nadkom. Elżbieta Żulewska realizuje także zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w szkołach na terenie powiatu chodzieskiego.

KPP Chodzież

chodziez_happening1_01

chodziez_happening1_04 chodziez_happening1_02 chodziez_happening1_03