Chodzież. Kolejna tura dotacji dla ochotniczych straży pożarnych

14 października 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, miało miejsce uroczyste podpisanie umów w ramach „Programu z zakresu ochrony powietrza wspierającego działalność straży pożarnych” oraz „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Program Finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Poznaniu.

W wydarzeniu brali udział przedstawiciele jednostek OSP objętych programem dotacji w towarzystwie komendantów powiatowych PSP z powiatów złotowskiego, pilskiego i chodzieskiego.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością m. in. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w osobach Pani Marty Kubiak i Krzysztofa Czarneckiego oraz bryg. Robert Natunewicz, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Beneficjentami dotacji z terenu powiatu złotowskiego są jednostki  ochotniczych straży pożarnych z Okonka, Lędyczka, Radawnicy, Śmiardowa Krajeńskiego, Osówki i Kleszczyny.

Opracowanie: st. str. Piotr Żurek
Zdjęcia : KP PSP Złotów

chodziez_kolejna_tura001

chodziez_kolejna_tura002 chodziez_kolejna_tura003 chodziez_kolejna_tura004 chodziez_kolejna_tura005