Chodzież. Nakaz opuszczenia mieszkania dla sprawcy przemocy

nakaz_opuszczania

Policjanci z Chodzieży zatrzymali agresora i wydali mu nakaz opuszczenia mieszkania. To nowe kompetencje Policji wprowadzone ustawą o przemocy w rodzinie.

Nowa ustawa antyprzemocowa weszła w życie 30 listopada ubiegłego roku. Pozwala ona w trybie natychmiastowym nakazać osobie stosującej przemoc w rodzinie opuścić mieszkanie, a także zakazać zbliżania się do niego.

29 stycznia w godzinach popołudniowych chodzieska Policja otrzymała zgłoszenie o kobiecie stojącej na balkonie, która krzyczy i wzywa pomocy. Kiedy policjanci ustalili, że istnieje podejrzenie stosowania przemocy przez syna kobiety, podjęli decyzję o natychmiastowej izolacji agresora. 40-latka z uwagi na stan nietrzeźwości umieszczono w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Wydano także nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Zgodnie z przepisami, mężczyzna nie może powrócić do miejsca zamieszkania przez 14 dni.

Jak się okazało dwa dni później, agresor zlekceważył nakaz. Policjanci zatrzymali go w miejscu zamieszkania. Decyzją Sądu Rejonowego w Chodzieży mężczyzna najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie.

Dodatkowo odpowie za złamanie nakazu, za co zgodnie z prawem grozi areszt, ograniczenie wolności lub grzywna.

KPP w Chodzieży