Chodzież. Przerzut wody do Jeziora Strzeleckiego

20 grudnia 2022r., we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, pracownicy Spółki zamontowali nowy wodowskaz służący do prowadzenia systematycznych pomiarów poziomu zwierciadła wody w Jeziorze Strzeleckim.

Co łączy chodzieskie wodociągi i jezioro? Woda. Ta banalna z pozoru odpowiedź, skrywa powiązanie o wiele silniejsze, niż by się mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Analiza warunków hydrogeologicznych, pomiary oraz sporządzony model matematyczny wykazały ścisły związek wód podziemnych poziomów czwartorzędowych w tamtym rejonie z wodami Jeziora Strzeleckiego. Wody jeziora zasilają częściowo te zasoby. Wodociągi czerpią z nich wodę na ujęciu przy ul. Chopina w Chodzieży. Stąd konieczność uzupełniania stanu wody w jeziorze. W tym celu Spółka zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym realizuje regularny przerzut wody powierzchniowej z kanału Struga Borka do Jeziora Strzeleckiego- maksymalnie 190 tysięcy m3 wody na rok. Dla lepszego zobrazowania, to 190 milionów litrów, albo jeszcze inaczej, ilość wystarczająca do napełnienia ok. 350 basenów wielkości chodzieskiego Delfina. Przerzut wody do Jeziora Strzeleckiego to jeden z wielu elementów zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi prowadzonej przez Spółkę.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Chodzieży

chodziez_przerzut_wody

chodziez_przerzut_wody_02 chodziez_przerzut_wody_03 chodziez_przerzut_wody_04