Chodzież. Uwaga Mieszkańcy ruszyła sprzedaż węgla

chodziez_uwaga_mieszkancy

Ustalona cena dla mieszkańca Gminy Chodzież za 1 tonę węgla wynosi 1850 zł.  Dystrybucją węgla dla mieszkańców naszej gminy zajmuje się skład opału „Węgielek” Leszek Prech w Chodzieży przy ul. Grudzińskich 5.

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA

W pierwszej kolejności osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach po złożeniu i zweryfikowaniu wniosku przez pracowników Urzędu Gminy otrzymuje telefoniczną informację o obowiązku uiszczenia opłaty.

Wysokość wpłaty uzależniona jest od ilości węgla, które wnioskodawca zamierza kupić. UWAGA NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁATY ZA WĘGIEL W KASIE URZĘDU GMINY

Opłaty za węgiel proszę realizować przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Chodzieży, nr konta: 62 8945 0002 0026 0547 2000 0040 Tytuł przelewu: „zakup preferencyjny: imię i nazwisko wnioskodawcy” bezwzględnie gdy wpłata jest dokonywana z konta innego niż wnioskodawcy.

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie UG otrzymają Państwo ponownie informację telefoniczną o terminie odbioru węgla. Po wpłacie zostaną wystawione Państwu imienne faktury, które należy odebrać nie wcześniej niż w dniu odbioru węgla, w kasie UG Chodzież w godzinach 7.00-14.00.

Transport i workowanie węgla

Koszty transportu węgla z punktu odbioru (składu opału) pod adres zamieszkania opłaca odbierający zgodnie ze stawką obowiązującą w składzie węglowym. Kosztów transportu nie ponoszą osoby, które odbierają węgiel własnym transportem.

Do transportu węgla nie można dzielić na części, transport musi być dostosowany do ilości odbieranego paliwa stałego. Workowanie węgla jest możliwe po uzgodnieniu z pracownikiem składu opału, za dodatkową opłatą.

Urząd Gminy Chodzież