Chodzież. Wspólne działania Policji i Straży Pożarnej

Chodziescy policjanci wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej prowadzą wspólne patrole na jeziorach zlokalizowanych na terenie powiatu chodzieskiego. Przedsięwzięcia te mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim wypoczywającym oraz korzystającym z różnego rodzaju atrakcji oraz sprzętu pływającego.

Wspólne patrole stanowią tylko jeden element szeroko rozumianego bezpieczeństwa nad wodą. Policjanci i strażacy pełnią wspólne służby z wykorzystaniem łodzi. Sprawdzają tzw. „dzikie kąpieliska”, jak również zwracają uwagę na osoby, które korzystają z różnego rodzaju sprzętów wodnych. Kolejnym ważnym elementem w tym temacie są spotkania z dziećmi i młodzieżą, wypoczywającymi na różnego rodzaju zorganizowanych formach wypoczynku takich, jak kolonie, półkolonie i obozy. Podczas takich spotkań policjanci przypominają o najważniejszych zasadach związanych z bezpiecznym wypoczynkiem.

KPP Chodzież

chodziez_wspolne

chodziez_wspolne_04 chodziez_wspolne_02 chodziez_wspolne_03