Chroń swój pin! Dbaj o zawartość swojego konta!

Hand inserting ATM credit card

Ostatnie lata to wyraźny rozwój różnego rodzaju technologii. Niestety coraz częściej przestępcy korzystają z nowych możliwości, jakie daje im współczesny świat. W ten sposób działają m.in. grupy przestępcze fałszujące karty płatnicze czy okradające konta. Najpopularniejszym przestępstwem z segmentu bankowości elektronicznej jest skimming.

Skimming to przestępstwo polegające na bezprawnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty bankowej w celu stworzenia duplikatu oryginalnej karty, która w środowisku elektronicznym zachowywać się będzie identycznie, jak karta oryginalna. Przestępcza transakcja przy użyciu skopiowanej karty obciąża rachunek zupełnie nieświadomego właściciela.

Jak działają sprawcy?

Powszechnie dostępne urządzenia umożliwiają przestępcom skopiowanie zawartości paska i zapisanie danych na innej karcie. W tym celu przestępcy przygotowują odpowiednie urządzenia, które umożliwiają pozyskanie danych i ustalenie numeru PIN, a następnie montują je na wybranych wcześniej bankomatach.

Tymczasem osoba korzystająca z bankomatu jest często zupełnie nieświadoma urządzeń zainstalowanych na bankomacie. Skimmery, czyli urządzenia skanujące karty, mogą być zamontowane na bankomacie nawet na kilkadziesiąt godzin. Znane są przypadki, kiedy to przestępcy wykorzystują oryginalne antyskimmery, które zmodyfikowane montują na bankomatach. Trudno je dostrzec, bo są dobrze dopasowane i w tym samym kolorze, co bankomat. Aby zdobyć PIN, bardzo często oszuści stosują nakładkę z mini kamerą, która rejestruje rękę klienta wstukującą numer. Montują ją w specjalnie dopasowanym banerze reklamowym lub listwie z logo systemów kart płatniczych. Po kilku lub kilkunastu godzinach sprawcy demontują urządzenia z bankomatu a pozyskane ze skimmera i kamery dane przenoszą w formie elektronicznej do komputera i wysyłają w dowolne miejsce w kraju lub na świecie. Zdobyte w ten sposób dane mogą być wgrane na karty z paskami magnetycznymi i używane jako klony oryginalnych kart.

Czy można zapobiec skimmingowi?

Oczywiście jest to możliwe, jeśli zastosujemy się do kilku rad:

– nie korzystaj z bankomatu, który wzbudza Twoje podejrzenie,

– zwróć uwagę na wszelkie elementy odstające od płaskich powierzchni bankomatu, np. odstająca klawiatura, zamontowany skimmer,

– zwróć uwagę na dodatkowe elementy zamontowane na bankomacie, które nie są jego integralną częścią, np. listwy, nakładki, pojemniki na ulotki (w tych elementach mogą być zamontowane mikrokamery),

– zasłoń drugą ręką lub portfelem dłoń wprowadzającą numer PIN na klawiaturze bankomatu,

– podczas korzystania z bankomatu nie dopuszczaj, aby osoby trzecie stały bezpośrednio przy nim,

– jeśli masz problem z wypłatą gotówki lub zauważysz na bankomacie podejrzane elementy, prawdopodobnie nie będące oryginalnym wyposażeniem, niezwłocznie skontaktuj się z bankiem,

– regularnie sprawdzaj saldo swojego rachunku i wyciągi z kart lub kont,

– nigdy nie zapisuj numeru PIN na karcie i nie przechowuj go w tych samych miejscach, co karty.

podkom. Żaneta Kowalska
KPP w Pile
Fot chron.com