Ciąg pieszo-jezdny w Krzewinie

Zakończona została inwestycja realizowana przez Powiat Pilski związana z budową ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1177P w miejscowości Krzewina.

Wartość inwestycji na poziomie kosztorysu inwestorskiego określona została kwotą 131 198,38 zł. W ramach zadania zrealizowano ciąg pieszo-jezdny na długości 214,47 mb i powierzchni 654,53 m2. Odbiór robót dokonany został w dniu 5 października 2015 r. W dniu 12 października br. wzdłuż ciągu dokonano nasadzeń 12 szt. drzew.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano przy finansowym udziale ze strony Gminy Kaczory.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

krzewina00

krzewina02 krzewina01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *