Co to jest mobbing w pracy i jak go zgłosić w Pile?

co_to_jest_mobbing

Mobbing to jeden z rodzajów przemocy w miejscu pracy. Do najczęściej występujących form mobbingu zalicza się ośmieszanie, poniżanie, przydzielanie zadań nieadekwatnych do kwalifikacji, wyśmiewanie przy współpracownikach. Za mobbing uznaje się też molestowanie i stalking.

Mieszkasz w Pile i czujesz się ofiarą mobbingu? Zobacz, gdzie możesz szukać pomocy.

Jak wygląda rynek pracy w Pile?

Piła to jedno z większych miast w województwie wielkopolskim. Liczy około 70 000 mieszkańców. Pilski rynek pracy jest bardzo różnorodny. Obejmuje zarówno przemysł i rolnictwo, jak i sektor usług oraz finansów.

Na koniec 2021 roku średnie bezrobocie w Pile wynosiło 4,5%. Ten wynik można uznać za przeciętny. Jest wyższy niż średnia dla województwa, ale zdecydowanie niższy niż średnia dla całego kraju.

Podobnie kształtują się wynagrodzenia w Pile. W 2021 roku średnie wynagrodzenie wynosiło około 5300 zł i było to około 90% średniej krajowej.

Praca w Pile musi być postrzegana jako atrakcyjna, ponieważ codziennie przybywa tu blisko 3000 osób do pracy. Dla porównania wyjeżdża o połowę mniej.

Mobbing nie jest zjawiskiem występującym w Pile bardzo często, niemniej czasem może się zdarzyć. Jeśli podejrzewasz mobbing w swoim miejscu pracy, sprawdź, gdzie go zgłosić.

Mobbing w miejscu pracy – gdzie zgłosić?

Jeśli osobą stosującą mobbing w miejscu pracy jest współpracownik, warto zgłosić to pracodawcy. Jeśli natomiast sam pracodawca dopuszcza się mobbingu, właściwym organem będzie Państwowa Inspekcja Pracy. W instytucji tej obowiązuje regionalizacja. Piła podlega pod Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu. Nie oznacza to jednak, że z problemami w miejscu pracy w Pile trzeba udać się do stolicy Wielkopolski. Na miejscu, konkretnie przy ulicy Dzieci Polskich 26, mieści się Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Pile i tam można zgłaszać wszelkie nieprawidłowości noszące znamiona mobbingu.

Mobbing można zgłosić też na policję i do prokuratury. Organem uprawnionym do interwencji w miejscu pracy jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Ważne: mobbing dotyczy tylko pracowników mających umowę o pracę. Nie mogą go zgłosić osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej. Warto mieć to na uwadze szukając pracy w mieście Piła i rozpatrując za i przeciw różnym możliwościom zatrudnienia.

Jak udowodnić mobbing?

W gruncie rzeczy nie ma znaczenia, czy praca będzie wykonywana na rzecz pracodawcy w mieście Piła, czy też gdziekolwiek indziej – prawo jest jednolite dla całego kraju.

Aby czyny zabronione nosiły znamiona mobbingu, muszą trwać minimum pół roku, a pojedyncze incydenty występować przynajmniej raz w tygodniu. Do udowodnienia mobbingu wystarczą zeznania świadków, kopie maili (dobrze jest je wydrukować), sms-ów, nagrania z dyktafonu lub kamery.

Mobbing i co dalej? Sprawdź oferty pracy w Pile

Zgłoszenie mobbingu nie zawsze rozwiązuje problem. Czasem najlepszym rozwiązaniem jest poszukanie nowej pracy. Piła ma pod tym względem dużo do zaoferowania, bo jak zostało wspomniane wyżej, rynek pracy jest bardzo różnorodny. Na Gowork.pl znajdziesz nowe oferty pracy w Pile.

Popularne oferty pracy w mieście Piła

Kierowca autobusu, samochodu ciężarowego i ciągnika siodłowego – branża transportowa i spedycyjna notuje bardzo duże braki kadrowe i wiele wskazuje na to, że w 2023 roku te problemy będą się pogłębiały. Praca w Pile na stanowisku kierowcy to szansa na duże zarobki, szczególnie na trasach międzynarodowych, co dla kierowców ciągników siodłowych w wielu wypadkach jest normą.

Lekarze, pielęgniarki, położne – branża medyczna również przeżywa głęboką zapaść kadrową. Pandemia dobitnie pokazała, że w Pile jest za mało lekarzy oraz personelu średniego szczebla medycznego. Lekarze pierwszego kontaktu i specjaliści mogą tu zarobić naprawdę dużo. Także na pielęgniarki i położne czeka praca w mieście Piła z bardzo dobrymi warunkami płacowymi.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu – mowa tu o nauczycielach szkół średnich, branżowych oraz studiów policealnych też nie będą długo bezrobotni w Pile. Wiele placówek oświatowych zgłasza braki kadrowe. Jeśli chodzi o warunki płacowe, to nie są one jawne, ale przepisy pozwalają na negocjowanie stawek. Nauczyciel przedmiotu zawodowego w technikum może zarabiać więcej niż nauczyciel przedmiotu ogólnokształcącego.

Samodzielni księgowi w Pile bez trudu znajdą pracę. Jak podaje Barometr Zawodów, deficyt osób poszukujących pracę w tym zawodzie jest bardzo duży. Jest to o tyle dziwne, że nie od dziś wiadomo, iż zarobki w księgowości są naprawdę dobre.