Co z ulicą Kamienną w Pile? Powiat nie planuje zabezpieczenia środków na ten cel w latach 2019-2020!

– Jeżeli Starostwo Powiatowe w Pile nie zechce przystąpić do Funduszu Dróg Samorządowych lub przeznaczyć własne fundusze to w najbliższym okresie tego nie zrobimy. – Tak mówił 13 listopada 2019 r. na briefingu prasowym zastępca Piły Krzysztof Szewc o bardzo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, czyli ul. Kamiennej w Pile, która jest drogą powiatową. Przedstawił on bardzo istotne fakty na temat przebudowy tej drogi, które potwierdzają, że Miasto Piła jest zainteresowane tą inwestycją.Niestety Powiat Pilski nie planuje zabezpieczenia środków na ten cel.

•    Gmina Piła opracowała dokumentację projektową na przebudowę za kwotę blisko 100 tysięcy złotych

•    Gmina Piła wykonała kanalizację sanitarną za kwotę 1,88 miliona złotych

•    Gmina Piła wykonała instalację wodociągową za 160 tysięcy złotych

•    Na 2020 rok Gmina Piła zaplanowała wykonanie kanalizacji sanitarnej za kwotę 1,5 miliona złotych

•    29 stycznia 2019 roku Gmina Piła zwróciła się do Powiatu Pilskiego o zabezpieczenie środków finansowych na przebudowę w latach 2019-2020. Gmina zadeklarowała wtedy udział 1 miliona złotych, który corocznie otrzymuje na inwestycje na drogach powiatowych na terenie miasta. Prośba została rozpatrzona negatywnie.

•    9 kwietnia 2019 roku Gmina Piła złożyła ponowną propozycję przeznaczenia corocznie 1 miliona złotych w latach 2019, 2020, 2021 wraz z deklaracją realizacji inwestycji po zabezpieczeniu przez Powiat Pilski środków finansowych.

•    6 maja 2019 roku Gmina Piła ponownie zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych i wystąpienie do Funduszy Dróg Samorządowych o dotację na przebudowę.

Wszystkie prośby były negatywnie rozpatrzone przez Powiat Pilski.

8 sierpnia 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Piła i Powiatu Pilskiego, uczestniczyli w nim: wicestarosta Arkadiusz Kubich, zastępca prezydenta Piły Krzysztof Szewc, a także dyrektorzy Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg i Zieleni. Nie osiągnięto porozumienia co do przebudowy ul. Kamiennej. Przedstawiciel Powiatu stwierdził, że Powiat nie planuje zabezpieczenia środków na ten cel w latach 2019-2020.

– Moja prośba do Zarządu Powiatu, aby zaczął się wywiązywać ze składanych deklaracji, że jest zainteresowany przebudową tej ulicy. Aby zachciał podejmować realne zadania w tym zakresie, bo dotychczas podjęła je tylko Gmina Piła. I będzie dążyła do przebudowy ulicy Kamiennej, ale niezbędny jest wkład powiatu a optymalnym rozwiązaniem jest pozyskanie przez powiat dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Nie wiem, czego powiat oczekuje od nas, ale z apelu pana wicestarosty Kubicha wynika, że chcą, aby Gmina Piła sfinansowała tą inwestycję. A jest to niemożliwe. Koszt przebudowy to ok. 8 milionów złotych bez infrastruktury, którą przygotowaliśmy sami bez powiatu. Gdyby się udało uzyskać powiatowi dofinansowanie te koszty w połowie mogłyby się obniżyć. Powiat Pilski jest właścicielem tej drogi a my jedynie zarządcą a więc to oni mogą o te środki się starać – mówi Krzysztof Szewc, zastępca prezydenta Piły.

Ta sytuacja pokazuje jasno, że Powiat Pilski negatywnie podchodzi do tej inwestycji, co skutkuje na dzień dzisiejszy tym, że mieszkańcy muszą dalej uzbroić się w cierpliwość.

Sebastian Daukszewicz

co_z_ulica_kamienna1_01

co_z_ulica_kamienna1_03 co_z_ulica_kamienna1_02