Coraz bliżej droga ekspresowa S11 Szczecinek – Piła

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Szczecinek – Piła. Decyzja ta ostatecznie zatwierdzi przebieg przyszłej drogi ekspresowej.

Spodziewany termin uzyskania DŚU to I kw. 2022 r. Dalszy etap prac przygotowawczych to opracowanie Koncepcji programowej, która uszczegółowi rozwiązania projektowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu przebiegu S11. Jest to ostatni etap prac studialnych, po zakończeniu którego można będzie rozpocząć etap opracowania projektu budowlanego. Później pozostanie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz realizacja drogi w terenie.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj planujemy ogłosić w II kw. 2023 r. Roboty realizowane będą w latach 2025-2027.

Budowa drogi ekspresowej S11 Szczecinek – Piła została ujęta w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Projektowana S11 stanowi fragment trasy łączącej Kołobrzeg z Poznaniem, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego, w tym o znaczeniu obronnym. Zapewnia bowiem dojazd z Poznania na środkowe wybrzeże Bałtyku.

Źródło: GDDKiA w Poznaniu

coraz_blizej1_01

coraz_blizej1_02