Coś się skończyło, coś się rozpoczęło

To ostatnie wypowiedzi radnych powiatowych KO, puentujących zakończoną VI kadencję Rady Powiatu w Pile. Jako, że rozpoczęła się już kolejna kadencja i rządzi w powiecie pilskim koalicja KO – Trzecia Droga/Polska 2050 Szymona Hołowni, możemy zapomnieć o „kwiatkach” jakie można było wąchać podczas ówczesnych sesji. Nie będzie już sesji fantomowych, niedopuszczania radnych do głosu, naigrywań ze swych oponentów autorstwa byłego starosty. Choć mam pewne obawy czy radny Komarowski swoim zachowaniem nie zburzy pokojowej, twórczej atmosfery. Mam nadzieję, że przewodnicząca rady, Małgorzata Karwacka, będzie w stanie okiełznać Komarowskiego. Jestem prawie pewien, że również nowy starosta, Rafał Zdzierela poradzi sobie z butą Eligiusza. Parafrazując tytuł ballady zespołu Tilt, należy stwierdzić, iż już „Jest przepięknie”!

 

Oddajmy zatem głos radnym opozycji (czytaj: Koalicji Obywatelskiej PO):

 

Małgorzata Karwacka

Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

 

Mieszkańcy powiatu pilskiego w ostatnich wyborach, swoimi glosami, zadecydowali kto ma ich reprezentować przez kolejne 5 lat. To właśnie dzięki głosom wyborców, którzy udali się do urn powołano nowego starostę i nowy zarząd. Tak się stało, że na pierwszej sesji VII kadencji zostałam wybrana na przewodniczącą rady Powiatu. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, a zarazem obowiązek wobec mieszkańców powiatu pilskiego. Będę się starała nikogo nie zawieść.

 

Ostatnie lata pokazały nam jak ważna jest współpraca pomiędzy władzami powiatu a innymi samorządami, w tym Piły. Obecnie wybrani radni, starosta, wicestarosta i pozostali członkowie zarządu są gwarantem dobrej i owocnej współpracy ze wszystkimi samorządami wchodzącymi w skład powiatu pilskiego. Niezmiernie wierzę, że z początkiem nowej kadencji „topór wojenny” zostanie zakopany. Jedyne co martwi w tej chwili, to zadłużenie powiatu, z którym będzie musiał w swojej pracy zmierzyć się kolejny zarząd.

 

Serdecznie dziękuję wyborcom za okazane zaufanie jakim mnie obdarzyli i za oddanie głosu na moją osobę. Z pozdrowieniami – Małgorzata Karwacka.

 

Maria Augustyn

Śródmieście, Zamość

 

Rozpoczynam piątą już kadencję w nowo wybranej Radzie Powiatu. Dziękuję wszystkim swoim wyborcom. Zadania, które staną przed nowym starostą i nową radą w większości są w ogromnym stopniu rezultatem polityki i decyzji podejmowanych przez minione dwie kadencje koalicji Porozumienia Samorządowego i PiS.

 

Skończyć czas niby demokracji, upokarzania radnych, odbierania głosu, sprowadzania Rady do roli maszynki do głosowania nie będzie trudno. Znacznie gorzej będzie poradzić sobie z ogromnym zadłużeniem, niewspółmiernym do zaledwie kilku inwestycji, które przeprowadzili poprzednicy przez niemal 10 lat rządów.

 

A wyzwań jest sporo. Trzeba dostosowywać strukturę powiatowej oświaty do ciągle malejącej liczby uczniów, zahamować ucieczkę dobrej kadry ze szpitala specjalistycznego i zdobyć dla niego trwałe źródła dodatkowego finansowania niezbędnych dużych inwestycji.

 

Funkcje domów pomocy powinny uwzględniać potrzebę rosnącego zapotrzebowania na opiekę długoterminową i wytchnieniową.

 

Intensyfikacja wsparcia dla rodzin zastępczych i – o ile to możliwe – ponowne uruchomienie ośrodka wsparcia dla matek z przemocy domowej, to tylko niektóre z przedsięwzięć jakie są niezbędne.

 

Jeśli będziemy szanować pieniądze pochodzące przecież od obywateli, ograniczymy niepotrzebne wydatki promocyjne, wiele niezbędnych zmian i projektów uda się przeprowadzić z pożytkiem dla mieszkańców powiatu.

 

I jeszcze jedno: kończymy wojnę pilsko – pilską, a wracamy do współpracy, bo zgoda buduje. Pozdrawiam – Maria Augustyn.

 

Grzegorz Wądołowski

Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

 

Bardzo serdecznie dziękuję moim wyborcom za głos oddany na mnie w wyborach do Rady Powiatu. Zostałem Wiceprzewodniczącym Rady. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Będę się starał być, jak dotąd, kompetentny i życzliwy we wszystkich ludzkich sprawach. Dziękuję za mandat i zaufanie. Wszystkich moich wyborców z Jadwiżyna, Koszyc i Podlasia zapewniam, że będę im służył pro publico bono.

 

Jestem Wasz i dla Was. Spraw do naprawienia jest dużo, więc pracy też będzie sporo. Ten demontaż, który uczynił poprzedni starosta jest wielki. Trzeba to naprawić, zwłaszcza w stosunkach – Miasto Piła – Starostwo.

 

Sądzę, że wielu wyborców na to właśnie czekało. I to się stało. Dobro zawsze wygra ze złem. Nastąpił czas naprawy, a nie p.r. Mamy co robić. Wspierajcie nas w tym dziele. Pozdrawiam serdecznie – Grzegorz Wądołowski.

 

Wojciech Szutkowski

Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

 

W związku z upływającą VI kadencją Rady Powiatu w Pile, zwróciłem się do Zarządu Powiatu w Pile z dwoma interpelacjami dot. stanu realizacji przez okres dwóch kadencji sprawowanych przez koalicję Porozumienie Samorządowe i PiS (2014-2024 r.) tzw. obwodnicy północnej powiatu pilskiego oraz wykazu sprzętu pozyskanego od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w latach 2017 – 2024 r. przez Szpital Specjalistyczny w Pile i Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.

 

Z udzielonych odpowiedzi wynika, iż przez okres 9,5 roku z planowanej obwodnicy północnej o długości 51,9 km zrealizowano dotychczas fizycznie 19,86 km, w tym 4,46 km na odcinku Kruszki-Łobżenica, inwestycję zrealizowała Gmina Łobżenica (w odpowiedzi nie podano wartości inwestycji). Natomiast powiat na zrealizowane odcinki drogowe wydał w latach 2014 – 2023 ok. 13 mln zł. W 2024 r. zaplanowano zrealizować odcinek drogi Wysoka – Czajcze o długości 5,85 km i wartości ok. 13 mln zł.

 

Z zestawień sporządzonych przez w/w Szpitale. Szpital Specjalistyczny w Pile w latach 2017 – 2024 roku od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pozyskał przez kolejne lata sprzęt o wartości około 4 mln zł, poprawiając wyposażenie Szpitala w potrzebny sprzęt medyczny. Natomiast Szpital Powiatowy w Wyrzysku sp. z o.o. występował do WOŚP jedynie w latach 2017 -2018, pozyskując w ten sposób sprzęt medyczny o wartości około 200 tys. zł. Powstaje pytanie, dlaczego Szpital nie występował w następnych latach. Ocenę w powyższych przedstawionych informacjach pozostawiam mieszkańcom powiatu pilskiego.

 

W związku z upływem kadencji Rady i wygaśnięciem mojego mandatu radnego chciałbym podziękować moim wyborcom za wsparcie oraz życzliwość i życzyć nowo wybranym radnym realizacji wszystkich zamierzeń.

 

Osobne podziękowania składam redakcji Tętna Regionu za umożliwienie wypowiedzi posesyjnych. Pozdrawiam serdecznie – Wojciech Szutkowski.

 

Stanisław Dąbek

Śródmieście, Zamość

 

Chciałbym podziękować wszystkim radnym z Koalicji Obywatelskiej, z którymi mogłem współpracować. Był to dla mnie zaszczyt i honor. Muszę przyznać, że była to trudna kadencja Rady Powiatu w Pile, w tym sensie, że opozycji nie dopuszczano do głosu, a tym bardziej do podejmowania ważnych decyzji.

 

Traktowano nas z góry. Mam nadzieję, że teraz, podczas nowej kadencji będzie inaczej, spokojniej, merytorycznie i uda się zrealizować postawione cele.

 

Wszystkim wyborcom dziękuję za oddanie na mnie głosy. Z wielką nadzieją i ufnością patrzę na rozwój powiatu pilskiego. Kłaniam się – Stanisław Dąbek.

 

Paweł Jarczak

Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

 

Zakończyła się VI, a rozpoczęła kolejna kadencja Rady Powiatu w Pile. Wyborcy swymi głosami zadecydowali kto otrzymał mandat w tym zacnym gremium. Postanowili, także swoimi głosami, o zakończeniu „wojny” pomiędzy Ratuszem a Starostwem Powiatowym w Pile. Współpraca między powiatem a gminami, na czele z Piłą będzie przekładała się na rozwój naszej Małej Ojczyzny, co z kolei poprawi jakość życia naszych mieszkańców.

 

Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować za głosy, dzięki którym będę mógł reprezentować Państwa po raz kolejny w Radzie Powiatu Pilskiego, czyniąc to dla naszego wspólnego dobra. Łączę wyrazy szacunku – Paweł Jarczak.

 

M.M.