Ćwiczenia „LAS 2015”

Pożar lasu oraz bezpośrednio zagrożony Szpital Specjalistyczny w Pile to scenariusz do ćwiczeń taktyczno-bojowych dla służb ratowniczych powiatu pilskiego „LAS 2015”. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile i Nadleśnictwo Zdrojowa Góra.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie umiejętności organizacji akcji gaszenia wielkopowierzchniowego pożaru lasu. Głównym założeniem podczas gaszenia pożaru było przetłoczenie wody na duże odległości z wykorzystaniem bufora wodnego w postaci zbiornika pożarowego o pojemności 13000 litrów. Zbiornik został zakupiony w 2015 roku dla pilskiej komendy przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra oraz Nadleśnictwo Kaczory. W ćwiczeniach udział brał również samolot gaśniczy Dromader, który dokonał zrzutu wody bezpośrednio na zagrożony odcinek lasu. Nowym elementem podczas akcji gaśniczej było wykorzystanie samochodu dowodzenia i łączności z Komendy Wojewódzkiej PSP z Poznania. Specjalistyczny pojazd stanowił główny punkt organizacji łączności na terenie prowadzonej akcji gaśniczej.

Specyfika przyjętego zdarzenia w postaci zagrożenia pożarem Szpitala Specjalistycznego wymagała bezpośredniego udziału członków zespołu zarządzania kryzysowego szczebla powiatowego i miejskiego w podejmowaniu decyzji między innymi obejmujących swym zakresem organizacje transportu zastępczego dla ewakuowanych pacjentów szpitala, wyznaczenie miejsc, do których ewakuowani zostaną pacjenci oraz wykorzystaniu drogi ewakuacyjnej na wypadek zamkniecia bezpośredniego dojazdu do szpitala przez ul. Rydygiera. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile – Rafał Szuca zarządził ewakuację czterech oddziałów z dwóch najwyżej położonych kondygnacji szpitala.

Jednym z wątków podczas ćwiczeń było zorganizowanie punktu udzielania informacji dla mediów. Przedstawiciele mediów otrzymywali informacje z przebiegu działań ratowniczych bezpośrednio od Oficera prasowego Komendy Powiatowej PSP w Pile oraz od Rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Pile.

W ćwiczeniach zaangażowanych zostało ponad 150 osób, w tym 110 strażaków oraz 30 pojazdów straży pożarnej, Lasów Państwowych, Policji, pogotowia energetycznego  i innych podmiotów współdziałających.

Zmagania ćwiczących obserwował: Franciszek Tamas – Starosta Powiatu Pilskiego, mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski – przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, mł. insp. Piotr Skrzypkowiak – Komendant Powiatowy Policji w Pile, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Zdrojowa Góra – Kazimierz Suchowera, członkowie zespołu zarządzania kryzysowego szczebla powiatowego i miejskiego, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną oraz mł. bryg. Rafał Mrowiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Praktyczne ćwiczenia poprzedzone zostały ćwiczeniami aplikacyjnymi w sali sztabowej Komendy Powiatowej PSP w Pile, podczas których przedstawiciel służb i instytucji omówili zagrożenia oraz sposób postępowania podczas tego typu działań ratowniczo-gaśniczych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom zaangażowanym w w/w przedsięwzięcie, a w szczególności Nadleśnictwu Zdrojowa Góra za przygotowanie ciepłego posiłku dla uczestników ćwiczeń tuż po ich zakończeniu.

OPICER PRASOWY
KP PSP w Pile
mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: Mikołaj Dudek

cwiczenia_las_201510

cwiczenia_las_201519 cwiczenia_las_201511 cwiczenia_las_201512 cwiczenia_las_201513 cwiczenia_las_201514 cwiczenia_las_201515 cwiczenia_las_201516 cwiczenia_las_201517 cwiczenia_las_201518

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *