Ćwiczenia pod kryptonimem „LAS 2015”

Na terenie powiatu chodzieskiego obszary leśne zajmują ok. 35 proc. jego powierzchni. Co roku w Polsce dochodzi do wielu groźnych pożarów lasów. Dlatego też niezbędne staje się doskonalenie umiejętności w dziedzinie taktyki gaszenia pożarów lasów poprzez ustawiczne szkolenia i ćwiczenia.

29 czerwca 2015 roku od godziny 15:00 na terenie lasów Nadleśnictwa Podanin w okolicy miejscowości Margonin odbyły się manewry z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu chodzieskiego. W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 15 zastępów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży oraz z jednostek ochotniczych straży pożarnych. Ponadto w ćwiczeniach uczestniczyli gospodarze terenów czyli służby leśne Nadleśnictwa Podanin oraz Policja. Ćwiczeniom przyglądał się m.in. Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki, Wójt Gminy Budzyń Marcin Sokołowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży bryg. Przemysław Skonieczny, Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Jacek Kulpiński oraz zaproszeni Komendanci Miejsko – Gminni i Prezesi OSP w terenu powiatu chodzieskiego.

Głównym celem manewrów było doskonalenie taktyki gaszenia pożarów lasów, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy służbami leśnymi, a jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz doskonalenie metod dostarczania wody do pożarów. Pożar lasu często bowiem rozwija się w miejscach trudno dostępnych i oddalonych od punków czerpania wody. W takich przypadkach jedyną skuteczną metodą dostarczenia wody jest jej dowożenie za pomocą samochodów strażackich, a następnie przepompowanie do specjalnego przenośnego zbiornika stanowiącego zasilenie dla samochodów gaśniczych, walczących z pożarem. Wszystkie zastępy OSP biorące udział w manewrach zostały wezwane do działań z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania.

Podczas manewrów ćwiczono również organizację łączności radiowej na poziomie interwencyjnym , taktycznym i strategicznym.  W trakcie ćwiczeń utworzono sztab, który wspierał działania Kierującego Działaniami Ratowniczymi. Po raz pierwszy przećwiczono powołanie sztabu w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (w tym dniu najbliżej znajdowała się remiza OSP Margonin).

Kolejnym celem ćwiczeń było sprawdzenie praktycznego przygotowania służb leśnych do działań podczas pożaru zgodnie z opracowanymi sposobami postępowania na wypadek pożaru lasu dla Nadleśnictwa Podanin. Zadania służb leśnych polegały na wskazaniu obszaru objętego pożarem, wyznaczeniu najkrótszych dróg leśnych prowadzących to punktów czerpania wody i ich właściwe oznakowanie oraz pomoc w sztabie utworzonym specjalnie na potrzeby działań gaśniczych. Po raz pierwszy podczas ćwiczeń samolot gaśniczy typu Dromader dokonał zrzutu wody na teren pożaru. Zrzut okazał się bardzo celny a samolot ten przyleciał z Leśnej Bazy Lotniczej z Krępska oddalonej prawie 40 km w linii prostej od miejsca ćwiczeń.

Scenariusz ćwiczeń zakładał również odnalezienie i udzielenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zagubionym w lesie dwóm turystom. W ćwiczeniach trwających blisko 3 godziny uczestniczyło łącznie 70 strażaków z następujących jednostek PSP i OSP: JRG PSP w Chodzieży, OSP w KSRG Margonin, OSP w KSRG Budzyń, OSP w KSRG Szamocin, OSP w KSRG Lipa Nowy Dwór, OSP w KSRG Milcz, OSP w KSRG Wyszyny, OSP Zacharzyn, OSP Podstolice, OSP Radwanki, OSP Próchnowo, OSP Zbyszewice.

Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży bryg. Przemysław Skonieczny oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Pan Jacek Kulpiński dokonali oceny ćwiczeń oraz podziękowali wszystkim za trud włożony w ich przygotowanie oraz przeprowadzenie. Starosta Powiatu Chodzieskiego Pan Julian Hermaszczuk, poparł idee cyklicznie odbywających się ćwiczeń zgrywających wszystkie służby ratownicze z terenu powiatu chodzieskiego oraz podziękował wszystkim ćwiczącym za zaangażowanie, a Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki pogratulował strażakom profesjonalnego działania.

Ćwiczenia zakończyły się tradycyjnie ciepłym posiłkiem, ufundowanym przez Nadleśnictwo Podanin.

Tekst: st. kpt. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: dh Rafał Hajduk (OSP Margonin), archiwum Nadleśnictwa Podanin

cwiczenia_pod_kryptonimem10

cwiczenia_pod_kryptonimem20 cwiczenia_pod_kryptonimem11 cwiczenia_pod_kryptonimem12 cwiczenia_pod_kryptonimem13 cwiczenia_pod_kryptonimem14 cwiczenia_pod_kryptonimem15 cwiczenia_pod_kryptonimem16 cwiczenia_pod_kryptonimem17 cwiczenia_pod_kryptonimem18 cwiczenia_pod_kryptonimem19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *