Ćwiczenia z ratownictwa technicznego w JRG PSP nr 1 w Pile

12 maja 2023 r. zgodnie „Rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile” przeprowadzono ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego dla funkcjonariuszy zmiany służbowej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 1 Pile.

W trakcie ćwiczeń omówiono zasady bezpieczeństwa podczas działań związanych z usuwaniem skutków wypadków drogowych, organizację miejsca zdarzenia, sposoby stabilizacji pojazdów, sposoby i techniki uwalniania osób poszkodowanych oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szczególny nacisk położono na zastosowanie właściwych technik uwalniania osób poszkodowanych, z uwzględnieniem pozycji samochodów (na dachu, na boku, na kołach) i występujących w pojazdach systemów zabezpieczeń.

Przeprowadzone ćwiczenia były też dobrą sposobnością do omówienia konsekwencji zastosowania technik nierekomendowanych, a zwłaszcza zagrożeń dla osób poszkodowanych i ratowników.

Ogromne podziękowania kierujemy do przedsiębiorstwa „AUTOKASACJA PRZYBYCHOWO” za udostępnienie pojazdów do ćwiczeń.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Krzysztof Stoupiec, d-ca zmiany w JRG PSP nr 1 w Pile

cwiczenia_z_ratownictwa

cwiczenia_z_ratownictwa_02 cwiczenia_z_ratownictwa_03 cwiczenia_z_ratownictwa_04 cwiczenia_z_ratownictwa_05 cwiczenia_z_ratownictwa_06