Ćwiczenia zgrywające w 1 RBLog – Skład Dolaszewo

22 kwietnia 2021 roku na terenie 1 Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład Dolaszewo odbyły się ćwiczenia zgrywające Wojskowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Obiektu, Ochotniczej Straży Pożarnej w KSRG z Szydłowa oraz Policji.

Ćwiczenia przeprowadzono celem doskonalenia  współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami podczas gaszenia symulowanego pożaru obiektu magazynowego z paliwem.  Ćwiczono elementy organizacji łączności, dowodzenia i współdziałania, zaopatrzenia wodnego, udzielania poszkodowanym pomocy medycznej, organizacji objazdów i dojazdów do miejsca akcji na teren jednostki. W ćwiczeniach wzięło udział 4 zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej (średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze), służba ochrony, oraz patrol Policji.

Ze względu na stan zagrożenia jakie stanowią zbiorniki z paliwem lotniczym, czy też okrętowym, ćwiczenia o takim charakterze odbywają się cyklicznie raz w roku wraz z SGRChem-eko z JRG1 Piła. Jednakże ze względu  na obecnie panującą sytuację, stosując  w pełni reżim sanitarny, w ćwiczeniach uczestniczył tylko D-ca JRG1 Piła st. kpt. Grzegorz Orłowski. W ćwiczeniach w charakterze obserwatorów uczestniczyli dowódcy oraz zaproszeni goście:

– kmdr ppor. Hugon Widuta – Kierownik Składu Dolaszewo

– ppłk. Mariusz Brochocki – Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu

– Wójt Gminy Szydłowo Tobiasz Wiesiołek

– oraz organizator ćwiczeń- Komendant Wojskowej  Straży Pożarnej st. chor. sztab. Andrzej Śliwiński

Na koniec ćwiczeń podsumowano działania jednostek ochrony przeciwpożarowej i wyciągnięto wnioski. Zapadły decyzje o organizacji kolejnych ćwiczeń doskonalących i dalszej współpracy między jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: st. kpt. Grzegorz Orłowski
Zdjęcia: mł. chor. Filip Śliwiński

cwiczenia_zgrywajace1_01

cwiczenia_zgrywajace1_05 cwiczenia_zgrywajace1_02 cwiczenia_zgrywajace1_03 cwiczenia_zgrywajace1_04