Cywilne promy przeprawią wojsko przez Odrę

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk-Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk organizuje 16-17 września br. szkolenie wojskowych organów transportu oraz przedstawicieli niemilitarnego układu obronnego z zasad przygotowania zmilitaryzowanych oddziałów przepraw promowych do zadań obronnych oraz współdziałania ich organizatorów z jednostkami transportu i ruchu wojsk.

W drugim dniu szkolenia, tj. 17 września w godz. 10.00 – 13.00 zaplanowano pokaz działania przeprawy promowej na Odrze Zachodniej w Kołbaskowie, organizowanej przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” (podległe Ministrowi Skarbu Państwa).

Będzie to pierwsze od płowy lat 80. ubiegłego stulecia praktyczne wspólne szkolenie wojskowo-cywilne, realizowane z praktycznym uruchomieniem przeprawy promowej przez podmiot cywilny. Łącznie w szkoleniu udział wezmą 160 osoby i ponad 30 sztuk pojazdów oraz sprzętu pływającego (wojskowego oraz cywilnego).

Uwaga: szkolenie wymaga wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu na autostradzie A-6, polegającej na zamknięciu ruchu na jednym pasie (w godzinach od 8.00 do 14.00). Ponadto na węzłach Kołbaskowo i Radziszewo oraz odcinku autostrady między nimi zostanie wprowadzone kierowanie ruchem realizowane przez żołnierzy z 1 kompanii regulacji ruchu. Dodatkowo w rejonie mostu autostradowego, w tych godzinach zostanie całkowicie zamknięta żegluga na Odrze Zachodniej.

Uczestnikami szkolenia będą między innymi przedstawiciele komórek obronnych podległych ministrom: infrastruktury i rozwoju, środowiska, skarbu państwa oraz wojewodom, które odpowiadają za przygotowanie i funkcjonowanie przepraw na potrzeby obronne państwa, a także organizację zmilitaryzowanych oddziałów przepraw promowych. Drugą grupę szkolonych tworzą kierownicza kadra podsystemu transportu i ruchu wojsk Sił Zbrojnych RP oraz przedstawiciele jednostek i komórek MON zaangażowanych w proces planowania, przygotowania oraz realizacji zadań związanych z zapewnieniem ciągłości transportu przez szerokie przeszkody wodne po zniszczeniu stałych mostów.

Głównymi celami szkoleniowymi przedsięwzięcia są: kształtowanie umiejętności współdziałania organów administracji rządowej (gospodarka wodna i transport) oraz urzędów wojewódzkich z jednostkami transportu i ruchu wojsk w procesie planowania i realizacji przemieszczania wojsk własnych i sojuszniczych; przeszkolenie pracowników cywilnych instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie jednostek zmilitaryzowanych i  kierowników Oddziałów Przepraw Promowych (OPP) z ich działania w składzie lub na rzecz sił zbrojnych, uzgodnienie działań oraz wymiana doświadczeń i informacji dotyczących koordynacji, planowania i przygotowania OPP przez struktury wojewódzkie, ujednolicenie zasad i sposobów opracowania dokumentacji oraz przygotowania OPP.

ppłk Artur Goławski
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

cywilne_promy_przeprawią10

cywilne_promy_przeprawią15 cywilne_promy_przeprawią11 cywilne_promy_przeprawią12 cywilne_promy_przeprawią13 cywilne_promy_przeprawią14