Czego boi się starosta pilski, Eligiusz Komarowski, odwołując spotkanie w szkole w Nieżychowie?

Na czwartek, 31 stycznia br. starosta pilski, Eligiusz Komarowski wyznaczył termin spotkania z obrońcami Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Nieżychowie. Jednak dwa dni wcześniej odwołał wspomniane spotkanie. Decyzję swoją umotywował faktem, iż doszły do niego słuchy, że na owe spotkanie wybiera się grupa ok. 50 osób… .  Zastanawiające jest skąd starosta miał takie informacje, które mijały się z faktami, ale też nasuwa się pytanie: czego boi się starosta odwołując wyznaczone przez siebie spotkanie?

Niechęć ze strony władz samorządowych powiatu pilskiego do lokalnego społeczeństwa oraz organizacji, które stoją na stanowisku, iż szkoła w Nieżychowie powinna funkcjonować, oraz że zamiar sprzedaży obiektów jest niemoralny i nieetyczny, a także cała otoczka towarzysząca zamiarowi sprzedaży szkoły budzi wiele pytań i kontrowersji i jest bardzo wyraźna oraz wymowna.

Przeciwnicy likwidacji i sprzedaży szkoły złożyli w poniedziałek, 21 stycznia, pismo do Rady Powiatu. Na sesji Rady Powiatu, 24 stycznia, Przewodniczący Rady, Pan Kazimierz Wasiak wymienił wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym, oprócz pisma od przedstawicieli ratowania szkoły w Nieżychowie. Na prośbę Pani Krystyny Brągiel, sołtysa wsi Nieżychowo oraz radnej Rady Gminy Białośliwie, o udzielenie jej głosu Pan Wasiak początkowo odmówił jej możliwości wypowiedzenia się, jednak po kilku prośbach bardzo niechętnie udzielono głosu Pani Brągiel. Nasuwa się pytanie: dlaczego w momencie, gdy zajęła ona głos, na ekranie od razu pojawiły się tendencyjne zdjęcia obiektów szkoły w Nieżychowie. Pęknięcie tynku, miejsce, z którego odpadła płytka, a także budynki, które ze szkołą nie mają nic wspólnego – garaże, chlewiki. Dlaczego pokazano tylko negatywne aspekty obiektu? Dlaczego nie pokazano całego obiektu? Pałacu, hali sportowej, kompleksu warsztatów, parku??? Po pewnym czasie przedstawiono też wykres naboru do szkoły, którym, próbowano udowodnić, że spadek zainteresowania szkołą to powód do jej likwidacji i sprzedaży. Czyż wspomniany wykres nie jest idealnym potwierdzeniem manipulacji naborami i celowym zniechęcaniem młodzieży do szkoły w Nieżychowie? Właśnie taki efekt (zamierzony) przyniosło odsyłanie podań, oraz nakłanianie do wybierania innych kierunków w ramach CKZiU w Wyrzysku, a także przeniesienie uczniów z Nieżychowa w mury siedziby CKZiU. Celowe niewyrażanie zgody na otwarcie kierunku mechanizacji rolnictwa przez Wydział Oświaty, z roku na rok przynosiło oczekiwane przez starostwo efekty „wymierania szkoły”. Obiekt ten od kilku lat szykowano do sprzedaży, a uczniowie stali na przeszkodzie tym zamiarom. Patrząc z boku wydawać się może faktycznie, że nie było zainteresowania kierunkiem mechanizacji rolnictwa, ale kto chciałby złożyć dokumenty do szkoły, z której w poprzednich latach odesłano podania i nie otwarto kluczowego kierunku dla tej szkoły.

Kolejnym wyrazem negatywnego nastawienia do obrońców szkoły w Nieżychowie jest fakt, iż spotkanie ze Starostą zostało wyznaczone dopiero na piątek (po sesji Rady Powiatu), na godzinę 10:00. Jednak w jego gabinecie zamiast Starosty pojawiły się w zastępstwie jego pracownice, informując, iż Pana Starosty nie ma i nie pojawi się na spotkaniu. Pomimo tego, osoby chcące spotkać się ze starostą, postanowiły cierpliwie na niego poczekać. Około godz. 11:15 Pan Starosta pojawił się w swoim gabinecie. Właśnie wtedy zaproponował spotkanie w szkole w Nieżychowie, ustalając jego datę na czwartek, 30 stycznia na godz. 14:00, które kilka dni później odwołał…

Celowo, od kilku lat podaje się do wiadomości publicznej informacje, że Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Nieżychowie nie istnieje. Sam Pan Starosta, Eligiusz Komarowski na swoim profilu facebookowym pisze: „Podjęliśmy też trudną decyzję będącą częścią procesu zbycia budynku byłego technikum rolniczego w Nieżychowie…”. Dlaczego wyraża się „byłego” o funkcjonującej szkole? Technikum Mechanizacji Rolnictwa nie zostało zlikwidowane, ostatnia klasa w tym roku będzie zawała egzamin maturalny. 26 kwietnia 2018 roku zamknięto 3 kierunki w szkole w Nieżychowie. Uchwałą Rady Powiatu nr XLV 354.2018 zamknięto: Szkołę Policealną dla dorosłych, Branżową Szkołę I stopnia, Specjalną Szkołę Branżową I stopnia. (Szkoły te powołano w celu „ratowania” szkoły w Nieżychowie, jednak nigdy nie ogłoszono do nich naboru).Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Nieżychowie nadal funkcjonuje, czy podawanie takich informacji nie jest tendencyjne? Wynika ono z „niewiedzy” Starosty czy kolejnej manipulacji faktami dla wywołania zamierzonej świadomości w społeczeństwie. Podobnie jak z braku wiedzy na temat funkcjonowania i podstawy programowej nauczania w/w kierunku wynika wypowiedź Pana Starosty, iż kierunek mechanizacji rolnictwa zostanie uruchomiony w siedzibie Centrum w Wyrzysku. Jest to dowodem na to, iż osoba podejmująca kluczowe decyzje dla przyszłych pokoleń nie ma wiedzy na temat wymogów do funkcjonowania takiej szkoły. Brak bazy warsztatowej, garaży, wymaganego areału ziemi dyskwalifikuje tę placówkę, aby powołać w niej kierunek mechanizacji rolnictwa.

Ta sytuacja pokazuje, iż należałoby „przewietrzyć” Wydział Oświaty w Starostwie Pilskim. Być może nowozatrudnione osoby wykazałyby się inicjatywą, aby kontynuować myśl  Pana Tomasza Bugajskiego, byłego Starosty Pilskiego, który chciał z tej szkoły zrobić perełkę. Taka wypowiedź została przytoczona przez Panią Dyrektor Wydziału oświaty i to stawia obecne władze samorządowe w bardzo negatywnym świetle, że jako „gospodarze” jedynego takiego obiektu w powiecie, nie mają pomysłu na tą szkołę i zamiast przyciągać do niej młodzież, odsyłają ją do innych szkół, a obiekt chcą sprzedać za bezcen. Nie można myśleć kategoriami, że Powiat Pilski to tylko miasto Piła. Edukacja to inwestycja w przyszłe pokolenia. Nie można liczyć na zyski, będąc organem prowadzącym szkołę, a czynnik ekonomiczny, nie może być podstawą do podejmowania decyzji o likwidacji szkoły i sprzedaży obiektu. Jednocześnie Pan Eligiusz Komarowski na sesji Rady Powiatu wyraził opinię o dobrym stanie budżetu Starostwa oraz o zaoszczędzeniu 400 000 zł. w roku 2018 właśnie na oświacie!!! Przy odrobinie chęci i dobrej woli ze strony organu prowadzącego  szkoła ta może naprawdę stać się „perełką” Powiatu Pilskiego.

Wiele kontrowersji budzi także kwota na jaką wyceniono obiekt, a także cel na jaki w budżecie powiatu przeznaczono wpływ ze sprzedaży tego majątku. Jak ma się kwota wyceny zabytkowego parku, pałacu Komierowskich, warsztatów oraz hali sportowej, wybudowanej za 3 600 000 zł, do kwoty 2 500 000 zł? Wartość hali wyceniono na 1 000 000 zł. Czy to możliwe aby przez zaledwie kilka lat tak spadła jej wartość? Zapomniano też, że w ciągu kilku ostatnich lat wykonano w obiekcie wiele inwestycji finansowanych z pieniędzy publicznych: termomodernizację budynku pałacu, oczyszczalnię ścieków, opaskę odwadniającą. Do momentu, kiedy w budynku odbywały się zajęcia lekcyjne nie było grzyba ani wilgoci, to co pokazano na zdjęciach pojawiło się w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy obiekt przestał być użytkowany w celach dydaktycznych. To władze Starostwa jako gospodarze obiektu doprowadziły do stanu obecnego.

Obiekt Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Nieżychowie nie jest prywatną posesją Pana Starosty. To obiekt użytku publicznego, nawet gdyby w spotkaniu ze Starostą chciało wziąć udział 100 osób – mają one prawo tam przyjść, a Pan Starosta ma obowiązek się z nimi spotkać i podjąć dialog. Pan Starosta Komarowski piastuje stanowisko publiczne i wynagradzany jest z publicznych pieniędzy, powinien być nie tylko urzędnikiem, ale też gospodarzem tego obiektu. Swoim zachowaniem dał świadectwo o braku szacunku dla obywateli, oraz temu, iż jeśli temat jest dla niego „niewygodny” to zabiera zabawki i idzie do domu. Skoro sprawa likwidacji i sprzedaży szkoły jest tak czysta i klarowna, dlaczego boi się konfrontacji w tej sprawie?

Imię i nazwisko autora do wiadomości redakcji

czego_boi_sie_starosta1_01

czego_boi_sie_starosta1_24 czego_boi_sie_starosta1_02 czego_boi_sie_starosta1_03 czego_boi_sie_starosta1_04 czego_boi_sie_starosta1_05 czego_boi_sie_starosta1_06 czego_boi_sie_starosta1_07 czego_boi_sie_starosta1_08 czego_boi_sie_starosta1_09 czego_boi_sie_starosta1_10 czego_boi_sie_starosta1_11 czego_boi_sie_starosta1_12 czego_boi_sie_starosta1_13 czego_boi_sie_starosta1_14 czego_boi_sie_starosta1_15 czego_boi_sie_starosta1_16 czego_boi_sie_starosta1_17 czego_boi_sie_starosta1_18 czego_boi_sie_starosta1_19 czego_boi_sie_starosta1_20 czego_boi_sie_starosta1_21 czego_boi_sie_starosta1_22 czego_boi_sie_starosta1_23