Czujka na straży bezpieczeństwa seniorów

28 stycznia br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile wspólnie z Miejską Energetyką Cieplną w Pile – Grupa Enea w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile rozpoczęła kolejną akcję profilaktyczną „Czujka na straży bezpieczeństwa seniorów”.

Akcja skierowana jest bezpośrednio do seniorów i ma na celu zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą tlenek węgla popularnie zwany czadem. Program ma na celu przedstawienie korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek tlenku węgla w mieszkaniach czy domach oraz przypomnienie podstawowych obowiązków okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Akcja wpisuje się w ogólnopolską kampanie edukacyjno – informacyjną Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

W spotkaniu inauguracyjnym, w którym wzięli udział m.in. bryg. Rafał Mrowiński Komendant Powiatowy PSP w Pile i Tomasz Trzciński przedstawiciel Miejskiej Energetyki Cieplnej w Pile, przekazane zostały dla seniorów pierwsze 32 czujniki tlenku węgla. Wszędzie tam gdzie zajdzie taka potrzeba strażacy zamontują czujniki bezpośrednio w mieszkaniach seniorów, niejednokrotnie mieszkających samotnie. W ramach edukacji społecznej strażacy wykonają instruktaż w zakresie obsługi oraz przekażą pełna wiedze na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Akcja przewiduje zamontowanie czujek tlenku węgla w obiektach zamieszkania zbiorowego przez seniorów takich jak Domy Pomocy Społecznej.

W trwającym sezonie grzewczym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie szeroko zakrojonej prewencji społecznej, wspólnie z instytucjami szczebla powiatowego i miejskiego prowadzą zmasowane działania profilaktyczne. Efektem tych działań już w tym sezonie jest rozdanie kilkaset czujek tlenku węgla dla mieszkańców naszego regionu. Każde tego typu działanie w znaczny sposób podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców.  Zachęcamy również do zakupu czujek dymu oraz tlenku węgla. Zakup czujki może się okazać MAŁĄ INWESTYCJĄ W DUŻE BEZPIECZEŃSTWO.

Opracował: bryg. Szukajło Zbigniew, KP PSP Piła
Zdjęcia: kpt. Kamiński Paweł

czujka_na_strazy_bezpieczenstwa1_01

czujka_na_strazy_bezpieczenstwa1_07 czujka_na_strazy_bezpieczenstwa1_02 czujka_na_strazy_bezpieczenstwa1_03 czujka_na_strazy_bezpieczenstwa1_04 czujka_na_strazy_bezpieczenstwa1_05 czujka_na_strazy_bezpieczenstwa1_06