Czy Polacy czują się bezpiecznie?

janyska_net

Co mieści się w poczuciu bezpieczeństwa człowieka? Najkrócej, bezpieczeństwo osobiste – w tym materialne, socjalne, w zakresie poszanowania swoich praw oraz bezpieczeństwo militarne, czyli przekonanie o skuteczności obronnych działań państwa, w tym prewencyjnych. Po kolejnych naszych spotkaniach z Polakami, w kolejnych regionach, widać że rośnie wśród ludzi poczucie braku bezpieczeństwa.

Dlaczego? Bo zaczyna coraz bardziej w oczy zaglądać bieda, odczucie braku prawidłowych działań instytucji państwa pod rządami obecnej władzy i do tego jeszcze arogancja wobec kolejnych grup ludzi.

Jak potraktować np. pogląd ministra edukacji i nauki, że komuna uratowała nas przed zgnilizną zachodu?! Czyli de facto przed demokracją! Mówi dokładnie językiem komuny!

Wiem, w pierwszym odruchu nasuwa się uznanie tego jako szaleństwa, ale gdy „szaleństwo” jest przy władzy i ma ogromny wpływ na kształtowanie dzieci, młodych ludzi oraz na ich wolność osobistą, w tym edukację, to jest to zdecydowanie zagrożenie bezpieczeństwa osobistego.

Dziś trzeba każdego dnia zadawać sobie pytanie – czy czuję się bezpiecznie? Czy państwo mi pomaga, a nie przeszkadza, daje pełnię praw i poszanowania, czy to jak traktuje nauczycieli, rolników, przedsiębiorców, kobiety, młodych ludzi, sędziów, stowarzyszenia, itd., wpływa w końcowym efekcie na sytuację każdego? Bo wpływa niezaprzeczalnie, ale najpierw pośrednio, a potem już bezpośrednio – jak w komunie, która marzy się niektórym decydentom!

Ostatnie dni  uświadomiły nam także, że bezpieczeństwo militarne, pod rządami PiS-u jest iluzoryczne, bo minister obrony narodowej kompletnie nie panuje nad resortem i wojskiem.

Leci sobie rakieta i spada, leży kilka miesięcy, a odpowiedzialni sobie milczą i prężą muskuły!

Dzieje się tak, gdy u granic Polski toczy się wojna!

Dymisja Mariusza Błaszczaka to oczywistość. Minister obrony stracił resztki autorytetu wobec oficerów i żołnierzy, ośmiesza i osłabia Polskę w Europie, i świecie, a Polaków naraża na ogromne niebezpieczeństwo.

Gdy postępuje brak poczucia bezpieczeństwa osobistego i militarnego, to jest najbardziej dobitny sygnał, że tej władzy trzeba już podziękować!

Maria Małgorzata Janyska
Posłanka na Sejm RP