Czy w Pile powstanie wytwórnia asfaltu o mocy 160 Mg/h? Mieszkańcy boją się o zdrowie.

czy_w_pile_powstanie_wytwornia

W ostatnich dniach w Pile zrobiło się głośno w związku z informacją o tym, że Firma Strabag Sp. z o.o. planuje budowę w Pile wytwórni mas mineralno-bitumicznych. Inwestycja miała powstać w Złotowie. Jednak po protestach mieszkańców, firma postanowiła spróbować w Pile. Strabag rozważa 2 lokalizacje – ulicę Wawelską lub Przemysłową. Mieszkańcy Piły do czwartku, 10 stycznia mają czas na zgłaszanie swoich zastrzeżeń, uwag i skarg w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM Piły.

Prezydent Miasta Piły zdecydował o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych, raportu o oddziaływaniu na środowisko, planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa wytwórni mas mineralno-bitumicznych o mocy 160 Mg/h wraz z zapleczem technicznym, w postaci kontenerów biurowych i socjalnych w Pile, z lokalizacją na części działki o numerze ewidencyjnym 540, obręb Piła 0036. Więcej na BIP Urzędu Miasta Piły http://bip.pila.pl/content.php?cms_id=6863.

Mieszkańcy mogą wyrazić swoją wolę pisząc wnioski i uwagi do Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, jeżeli nie osobiście, to choćby e-mailowo na adres wydziału wsl@um.pila.pl.

(SE)
Foto: http://www.strabag.pl