Czym chcesz przekonać do siebie swoich wyborców? Kilka ostatnich zdarzeń z życia Sejmiku Wielkopolskiego

maciejewski_net

Na ostatniej Sesji po raz kolejny miało miejsce ciekawe zdarzenie, radni PiS-u wprowadzili do porządku obrad jeden z punktów, który miał na celu pokazać dobrodziejstwo tego rządu dla lokalnych społeczności, jakim być miał program „Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg”.

Radni podjęli szeroką dyskusję o tym jak ten program był wdrażany w poszczególnych częściach naszego regionu, jak był przeprowadzany nabór wniosków do tego programu, a także jak wygląda nasza lokalna rzeczywistość. Porównania i wystąpienia prezentowane przez PiS były tendencyjne i skupiały się wokół pozytywnej oceny, jednak radni Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego pokazali jak zmienia się rzeczywistość dnia codziennego Polaków, którzy muszą mierzyć się z drożyzną i inflacją, jaka każdego dnia drenuje ich kieszenie, jak bardzo zubożały samorządy lokalne przez obniżenie im udziału w dochodach z podatków, a zwiększono zakresy zadań i podwyższyły się koszty realizacji tych zadań (chociażby koszty energii, oświata i inne).

Radna Zofia Szalczyk (PSL) przedstawiła dane GUS i NBP, które pokazują źródło finansowania tych wszystkich rzekomo dobrych programów. W 2015 roku ocena podarzy pieniądza na polskim rynku wynosiła 1,2 biliona złotych, to jest ilość pieniądza na rynku, który nie jest wynikiem pracy, a jest wytworzony poprzez wprowadzenie na rynek obligacji skarbowych lub jest wynikiem dodrukowania banknotów (co przekłada się wprost na wzrost inflacji). Takie dane są dostępne również za 2021 rok i tu uwaga!!! PODAŻ PIENIĄDZA NA POLSKIM RYNKU WZROSŁA W 2021 roku DO SUMY 2,5 BILIONA ZŁOTYCH, to oznacza że w gospodarce krąży taka suma pieniędzy bez pokrycia w towarze. To jest prawdziwe źródło pochodzenia tych wszystkich funduszy.

A teraz najważniejsze, kiedy przyszedł czas na głosowanie, to nie wierzyłem własnym oczom, za przyjęciem wspomnianego stanowiska PiS-u głosowało 6-ciu radnych PiS-u na 13-radnych PiS-u w Sejmiku! To obraz populizmu, który wyprzedza ich działania. Ta sytuacja pokazała, że ci radni sami nie wierzą w słuszność swoich wniosków, ale je przedstawiają. Taką mamy rzeczywistość, a więc nie dajmy się zmanipulować tym, którzy chcą zakłamać naszą rzeczywistość.

Jarosław Maciejewski
Radny Województwa
Wielkopolskiego