Darowizna Gminy Piła dla pilskiego Szpitala Specjalistycznego

30 lipca prezydent Piły Piotr Głowski podpisał protokół zdawczo-odbiorczy do  umowy darowizny zawartej 13 lipca 2015 r. pomiędzy Gminą Piła a Powiatem Pilskim. Umowa dotyczy przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Oddziału Onkologii w Pile.

Niniejszym dokumentem Prezydent przekazuje Staroście Pilskiemu pełnobranżowy projekt budowalny. W projekcie została określona zmiana sposobu użytkowania Oddziału Nefrologicznego na Oddział Onkologii poprzez adaptację pomieszczeń na IV piętrze istniejącego budynku Szpitala Specjalistycznego oraz dostosowanie istniejącego w budynku pralni korytarza do potrzeb komunikacji między Oddziałem Onkologii a Ośrodkiem Radioterapii.

Dorota Semenov
Rzecznik prasowy
Urządu Miasta Piły

darowizna_gminy_pila10

darowizna_gminy_pila11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *