Debata społeczna z mieszkańcami gminy Mirosławiec

Mieszkańcy Piecnika w gminie Mirosławiec mieli okazję spotkać się z policjantami w ramach debaty społecznej zorganizowanej pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debaty są formą kontaktu policji ze społeczeństwem realizowane w ramach rządowego programu pn. „Razem bezpieczniej”.

 

Debata, której współorganizatorem było sołectwo Piecnik odbyła się w świetlicy wiejskiej w Piecniku. Spotkanie rozpoczęło się w godzinach popołudniowych od powitania przybyłych gości specjalnych oraz mieszkańców. Debatę rozpoczął mł. insp. Wojciech Wnuk I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu od przedstawienia oceny stanu bezpieczeństwa w powiecie oraz omówienia zagrożeń rejonu. Jednym z tematów, którym zaciekawieni byli mieszkańcy były zaginięcia osób, gdzie zgłaszać oraz jakie działania podejmuje Policja po otrzymaniu informacji o zaginięciu osoby.

 

Natomiast naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Tomasz Kniat omówił temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a dalej zaprezentował i zachęcał do korzystania z aplikacji „Moja komenda” oraz kolejnego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podczas debaty policjanci uczulali mieszkańców na temat cyberprzestępczości. Debata miała na celu włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym. Przybyli na debatę obejrzeli krótki film przedstawiający działania profilaktyczne policjantów.

 

Debata miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwoliła  także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. Na zakończenie spotkania mieszkańcy wypełnili anonimowe ankiety, których wyniki będą wykorzystane przez kierownictwo jednostki. Mieszkańcy bardzo pozytywnie ocenili potrzebę minionej debaty. Dziękujemy!

 

KPP Wałcz