Debata z młodzieżą w Złotowie

Czy warto zostać policjantem?- to temat debaty zorganizowanej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, w której udział wzięli uczniowie klas maturalnych. Poruszane tematy zaciekawiły młodzież, która z zainteresowaniem wysłuchał prelekcji i zadawała pytania.

 

We wtorek (19.03) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie odbyła się debata z uczniami klas maturalnych. Debata połączona była z prowadzonymi działaniami promującymi zawód policjanta. Funkcjonariusze zadali młodzieży pytanie „Czy warto zostać policjantem ?” – co miało wywołać dyskusję.

 

W trakcie spotkania oprócz przybliżenia historii powołania Policji Państwowej przedstawiono główne zadania jakimi zajmuje się Policja oraz jej strukturę organizacyjną.

 

W drugiej części spotkania przedstawiono wymagania jakie spełniać powinien kandydat na funkcjonariusza oraz jakie dokumenty powinien złożyć chcąc aplikować do służby.

 

Część poświęcona procedurze kwalifikacyjnej – testowi wiedzy, sprawności fizycznej zostały omówione przez nowo przyjęte policjantki, które na podstawie własnych doświadczeń omawiały proces przygotowania.

 

Poruszono i omówiono kwestię obowiązującego systemu socjalnego oraz wynagrodzeń w Policji i korzyści wynikających ze wstąpienia do służby.

 

Ostatnia część debaty dotyczyła realizacji pasji które mogą być połączone ze służbą, a także mogą zostać wykorzystywane jako atut w służbie.

 

Nie zabrakło pytań i rozwinięcia poruszanych tematów. Każdy z uczniów otrzymał ulotkę informacyjną, na której w skrótowy i przystępny sposób przedstawiono ofertę służby w Policji.

 

Dziękujemy za możliwość spotkania.

 

asp. Damian Pachuc

KPP Złotów