Dętkospływ w Pile. ZAPRASZAMY!

detkosplyw

To już 14. Edycja tej jedynej w swoim rodzaju wodnej imprezy odbywającej się na pilskim odcinku rzeki Gwdy. Jest ona wyjątkowa zarówno dla uczestników, jak i dla widzów. Nigdzie, najprawdopodobniej na całym świecie, nie można zobaczyć tylu „dętkospływców” przemierzających kilkukilometrowy odcinek rzeki na przeróżnych dętkach (nawet od wielkich ciągników) w kolorowych przebraniach. Tematem wiodącym tegorocznego Spływu jest „STOP WOJNIE”. Zapraszamy uczestników oraz kibiców.

Regulamin XIV Dętkospływu rzeką Gwdą w dniu 28 sierpnia 2022 r.

1. Cel

XIV Dętkospływ rzeką Gwdą jest imprezą rekreacyjną, zawierającą elementy turystyki krajoznawczej związanej z rekreacyjnym nurkowaniem swobodnym.

Celem dętkospływu jest ukazanie walorów rzeki Gwdy w obszarze miasta Piły

Impreza służy propagowaniu szeroko pojętej turystyki wodnej oraz zdrowego trybu życia.

2. Organizatorzy

Organizatorem XII Detkospływu rzeką Gwdą jest Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły dr Piotra Głowskiego.

Współorganizatorami Dętkospływu są: Urząd Miasta Piła, MOSiR Piła, KP PSP w Pile.

3. Sponsorzy

OCEAN PRO – Systemy Nurkowe Monika Matuszewska, Polna 20, 55-010 Smardzów,

Colours Faktory Spółka z o.o., Wypoczynkowa 13 64-920 Piła

Restauracja i Browar „Poziomka”, Kujanki 66, 77-424 Zakrzewo

KABAT Spółka jawna, Gumowa 6, 64-840 Budzyń

4. Miejsce i czas trwania

Impreza pod nazwą XIV Dętkospływ rzeką Gwdą odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2022 r. Miejscem imprezy będzie rzeka Gwda na odcinku od Przystani nr 1 przy Alei Wyzwolenia do Przystani nr 4 przy VIVO.

5. Charakter imprezy

Dętkospływ rzeką Gwdą w zamierzeniu organizatorów, to przedsięwzięcie mające się odbywać corocznie. Uczestnicy „Dętkospływu” pokonują wpław (zgodnie z zasadami uczestnictwa) w dowolnym czasie wyznaczony przez organizatorów odcinek rzeki Gwdy. Start dętkospływu: Przystań nr 1 Al. Wyzwolenia, meta przy Przystań nr 4 przy VIVO.

Dętkospływ nie jest wyścigiem, nie liczy się czas pokonania trasy ani zajęte miejsce.

6. Zasady uczestnictwa

Uczestnikiem XIV Dętkospływu rzeką Gwdą może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca przynajmniej podstawowe uprawnienia: nurkowe, ratownicze, osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

Każdy uczestnik bierze udział w XIV Dętkospływie rzeką Gwdą na własną odpowiedzialność.

Aby uczestniczyć w „Dętkospływie” należy przedstawić w biurze imprezy „Deklarację udziału”.

Tematem wiodącym Spływu jest „STOP WOJNIE”.

Warunkiem wzięcia udziału w „Dętkospływie” jest dokonanie przez uczestnika stosownych opłat, związanych z przeprowadzeniem imprezy do dnia 28 sierpnia 2022 r.

Uczestnicy „Dętkospływu” pokonują wyznaczoną trasę dowolną techniką, w dowolnym czasie na wylosowanej dętce.

Każdy uczestnik może w każdej chwili przerwać pokonywanie wyznaczonej trasy.

Strój i wyposażenie uczestnika: uczestnik „Dętkospływu” wyposażony jest w skafander nurkowy, dopuszcza się używanie płetw.

Zabronione jest używanie pasów balastowych oraz masek nurkowych i fajek.

Drużyny lub indywidualni uczestnicy „Dętkospływu” w ramach współzawodnictwa będą oceniani przede wszystkim za świetny wygląd i zabawę (przebranie, transparenty, itp.).

Każdy uczestnik na starcie losuje dętkę, na której płynie do mety, dętki dostarcza organizator.

Uczestnik osiągający metę „Dętkospływu” otrzymuje certyfikat.

Ilość uczestników „Dętkospływu” jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Opłaty

Każdy uczestnik zobowiązany jest ponieść stosowne opłaty związane z organizacją i przeprowadzeniem imprezy do dnia 28sierpnia 2022 r.

Kwota, terminy oraz sposób dokonywania opłat podane są w karcie zgłoszeniowej będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.

8. Obowiązki organizatora

Organizator zobowiązuje się zapewnić opiekę asekuracyjną na czas pokonywania wyznaczonej trasy spływu.

Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.

Organizator zobowiązuje się zapewnić transport uczestników oraz sprzęt na trasie start – meta.

9. Ramowy program imprezy

Potwierdzenie zgłoszeń oraz zapisy w dniu „Dętkospływu”, od godz. 800 w biurze Dętkospływu zlokalizowanym na terenie mety.

Godzina 9:45 autobus przewiezie uczestników na miejsce startu, gdzie odbędzie się losowanie dętek.

Godzina 10:00 start dętkospływu.

Godzina 12:00 powitanie pierwszych uczestników dętkospływu.

Godzina 12:30 uroczyste zakończenie dętkospływu, wręczenie certyfikatów, nagród.

POBIERANIE DEKLARACJI !

Deklaracja PDF >>>LINK<<<

Deklaracja ODT >>>LINK<<<

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

M.M.