„Diabetyku – przejrzyj na oczy”

Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą w Pile, już po raz trzeci zorganizowało badania przesiewowe dna oka dla pacjentów z cukrzycą typu I i typu II ph. „Diabetyku – przejrzyj na oczy”, połączone z badaniem hemoglobiny glikowanej, analizy składu ciała, udzielano konsultacji okulistycznych i dietetycznych.

Badanie wykonywała firma MEDAR z Poznania, które polegało na wykonaniu zdjęcia dna oka za pomocą specjalnego aparatu zwanego funduskamerą TOPCON. Wykonanie fotografii barwnej dna oka jest połączone z wykonaniem badania SOCT – optycznej koherentnej tomografii, która może pozwolić na wczesne wykrycie uszkodzonej plamki. Zdjęcie oceniała okulista dr med. Jadwiga Bernardczyk-Meller – specjalista chorób oczu z Specjalistycznego Okulistycznego NZOZ „OCU SERVIS” z Poznania, bezpośrednio przy pacjencie.

Celem tych badań jest wczesne wykrycie zmian na dnie oczu (retinopatii cukrzycowej). W trakcie akcji przebadano 61 osób, u 10% stwierdzono retinopatię, skierowano ich na dalszą diagnostykę i leczenie do okulisty.

Przeprowadzono 37 analiz składu ciała, w grupie badanych znalazły się 25 kobiet i 16 mężczyzn. U 73% przebadanych stwierdzono nieprawidłowe parametry składu ciała. Przeważająca część osób charakteryzowała się nadwagą (BMI: 25,0 – 29,9), było to aż 53 % badanych. Otyłość (BMI > 30) stwierdzono u 22 %. Nieprawidłowa masa ciała i złe nawyki żywieniowe mają bezpośredni wpływ na wyrównanie cukrzycy. Zła proporcja (z przewagą tkanki tłuszczowej) świadczy o nadwadze oraz podwyższonej hemoglobinie glikowanej,  co może skutkować powikłaniami cukrzycy i dlatego dietetyk – mgr inż. Rafał Jarczewski, każdej z osób udzielał konsultacji z zakresu prawidłowego żywienia.

Nad zorganizowaniem i przebiegiem całego przedsięwzięcia czuwała przewodnicząca Koła p. Irena Mendyka wraz z wolontariuszami – członkami Koła. Tak trudne zadanie, którego preliminarz opiewał na 4.400,- zł.  mogło być wykonane dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Piły w wysokości 2.000,- zł. i nieodpłatnemu użyczeniu pomieszczeń w budynku Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Pile oraz własnym środkom finansowym Koła i bardzo zaangażowanej pracy działaczy TPD.

Efekty tej akcji skłaniają organizatorów do powtórzenia ich w latach następnych.

(SE)

diabetyku_przejrzyj00

diabetyku_przejrzyj03 diabetyku_przejrzyj01 diabetyku_przejrzyj02

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *