Długi lokatorów utrudniają remonty komunalnych kamienic

Prawie 9 350 000 sięga zadłużenie lokatorów, wynajmujących mieszkania z zasobów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile. Z 2675 lokali będących własnością Gminy Piła, zadłużonych jest aż 1376. Mimo to MZGM wykorzystując środki finansowe pozyskane poza budżetem miasta, wyremontował w ostatnich latach 10 wielorodzinnych budynków mieszkalnych i 71 mieszkań.

Mieszkania komunalne najtańsze na rynku

– Czynsz najmu komunalnego lokalu mieszkalnego jest najniższy na pilskim rynku mieszkaniowym – mówi Daniel Tomczyk, dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

Aktualne stawki czynszu mieszkań komunalnych reguluje zarządzenie prezydenta Piły z czerwca 2019 roku. Ich wysokość zależy od standardu poszczególnych lokali i wynosi:

– 4,82 zł/m² (na dzień 31 grudnia 2020r. 423 lokale objęte są taką stawką)

– 4,59 zł/m² (na dzień 31 grudnia 2020r. 545 lokale objęte są taką stawką)

– 4,08 zł/m² (na dzień 31 grudnia 2020r. 549 lokale objęte są taką stawką)

– 3,57 zł/m² (na dzień 31 grudnia 2020r. 514 lokale objęte są taką stawką)

– 2,95 zł/m² (na dzień 31 grudnia 2020r. 235 lokale objęte są taką stawką)

– 2,30 zł/m² (na dzień 31 grudnia 2020r. 110 lokale objęte są taką stawką)

Łatwo więc wyliczyć, że średni miesięczny czynsz najmu komunalnego lokalu mieszkalnego, bez opłat niezależnych od MZGM takich jak: woda i ścieki, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, wynosi 210 złotych.

– Dodajmy, że mamy także 160 mieszkań socjalnych, w których stawka za czynsz wynosi 1złoty i 15 groszy za metr kwadratowy. Średni czynsz za taki lokal to 42 złote i 13 groszy miesięcznie – podkreśla D. Tomczyk.

Połowa lokatorów nie płaci za mieszkania

– Według stanu księgowego na dzień 31 stycznia 2021r., z 2675 lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Piła, aż 1376 lokali jest zadłużonych – informuje Justyna Stróżyńska, główna księgowa Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile – Aż 33 najemców przekroczyło kwotę zadłużenia 50 000 złotych, a dwoje nawet 100 000 złotych. W efekcie zadłużenie tylko tych najemców wynosi ponad 2 100 000 złotych, a łączna kwota wszystkich dłużników to aż 9 340 244, 72 zł – dodaje J. Stróżyńska.

Aby odzyskać pieniądze, pilski MZGM, zgodnie z obowiązującymi od 2011 roku procedurami, prowadzi następujące działania windykacyjne:

– wezwanie do zapłaty z określeniem 14 dniowego terminu płatności pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

– wezwanie do zapłaty z określeniem 30 dniowego terminu płatności pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu oraz skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

– wypowiedzenie umowy najmu.

W ramach działań sądowych natomiast, wykonuje się następujące czynności:

– wniesienie sprawy do SR w Pile – pozew o zapłatę,

– wniesienie sprawy do SR w Pile – pozew o eksmisję,

– egzekucja komornicza,

– eksmisje z lokali komunalnych.

– Rocznie wysyłamy około 1000 wezwań do zapłaty i kierujemy do sądu około 200 spraw o wydanie nakazu zapłaty – informuje zajmująca się windykacją Hanna Tomczyk, główny specjalista MZGM.

– Proponujemy między innymi rozłożenie spłaty długu na miesięczne raty, czy możliwość odpracowania zadłużenia (drobne prace porządkowe, sprzątanie klatek, strychów).

Monitorowanie, negocjacje, przekwaterowania

– Działania windykacyjne MZGM skoncentrowane są na niedopuszczaniu do powstawania zadłużeń i sprawnym reagowaniu na bieżące zaległości powstające w krótkim czasie. Prowadzimy między innymi systematyczne monitorowanie stanu zadłużenia najemców oraz prowadzimy negocjacje, podczas których próbujemy nakłonić dłużników, by zgodzili się na przekwaterowanie do lokalu socjalnego. Od 1 listopada 2020 roku, do końca stycznia bieżącego roku, wszczętych zostało 18 postępowań o przekwaterowanie do lokali socjalnych – wylicza Daniel Tomczyk, dyrektor MZGM.

Tyle, że te działania w pierwszej kolejności dotyczą lokatorów, zajmujących bez umowy mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych i został wobec nich ogłoszony wyrok, nakazujący opuszczenie i opróżnienie lokalu (eksmisja). Zgodnie z obowiązującymi przepisami bowiem, jeśli sąd przyzna takim mieszkańcom prawo do otrzymania lokalu socjalnego, lokal ten musi zapewnić gmina. Tym samym MZGM, dostaje kolejnych niewypłacalnych lokatorów.

– Wprawdzie z powodu bardzo niskiego czynszu (1,15 zł/m2) dług rośnie wolniej niż przed przekwaterowaniem, to jest to dla nas dodatkowe obciążenie, bo przekwaterowani do mieszkania socjalnego w większości przypadków nadal nie płacą czynszu. Dodatkowo ponosimy koszty przeprowadzki (włącznie z transportem), ponieważ pomagamy takim lokatorom podczas przekwaterowania – mówi Justyna Stróżyńska, główna księgowa MZGM.

– Od listopada 2020r. do dnia dzisiejszego przekwaterowaliśmy 4 rodziny, których łączne zadłużenie wynosi ponad 190 000 złotych. W przypadku kolejnych 2 rodzin odstąpiliśmy od przeprowadzek, gdyż najemcy dokonali spłaty części zadłużenia oraz pisemnie zadeklarowali dalszą spłatę w formie rat miesięcznych oraz odpracowanie zadłużenia. W następnych 3 przypadkach zadłużone mieszkania zostały komisyjnie przejęte przez MZGM z powodu opuszczenia lokalu przez najemców (bez informowania o tym fakcie administratora) lub na skutek śmierci najemcy. W kolejnych 9 przypadkach postępowanie jest w toku – uzupełnia Tomczyk.

Mimo trudności remonty trwają

Choć tylu najemców nie płaci czynszu, a dług z tego tytułu sięga prawie 10 000 000 złotych, MZGM stara się wykorzystując środki zewnętrzne, remontować zarówno całe budynki, jak i pojedyncze mieszkania.

– Warunek jest jeden. Remontujemy lokale i kamienice, które nie są obciążone długiem. To samo dotyczy programu zastępowania pieców centralnym ogrzewaniem, który realizujemy w porozumieniu z Miejską Energetyką Ciepną i Wydziałem Komunalnym i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły. Na wymienione inwestycje, pozyskaliśmy dodatkowe środki z funduszy Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – deklaruje Daniel Tomczyk, dyrektor MZGM w Pile.

– Z prowadzonych analiz wynika, że za moment nie będzie już kamienic, które będą spełniały ten warunek. Wszystkie kamienice, w których mieszkańcy regularnie opłacają swoje czynsze już zostały wyremontowane – dodaje Ewelina Ślugajska – skarbnik Miasta Piły.

W efekcie w latach 2011 – 2020 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile za kwotę blisko 6 400 000 złotych przeprowadził remonty 10 kamienic.

– W tym samym czasie za kwotę ponad 1 600 000 złotych, wykonaliśmy 71 remontów lokali mieszkalnych – dodaje D. Tomczyk.

Dodajmy ponadto, że pilski MZGM wykorzystując dotację przyznawaną przez wojewodę wielkopolskiego w ramach programu „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła”, wykonał remonty lokali zamieszkałych przez Romów (kwota inwestycji 194 800 zł, z czego 41 258 zł stanowił wkład własny MZGM). Natomiast zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piły z 2014 roku „w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin” wykonał remonty mieszkań przeznaczonych dla repatriantów. Koszty remontów (90 260,95 zł) sfinansowane zostały również ze środków wojewody wielkopolskiego.

Piotr Gadzinowski UM Piły
Fot. MZGM w Pile

dlugi_lokatorow1_01

OLYMPUS DIGITAL CAMERA dlugi_lokatorow1_02