Do UM wpłynęło 88 wniosków na ławników – nie wszystkie spełniły wymagania formalne

do_um_wplynelo

Co cztery lata przeprowadza się wybory ławników do sądów powszechnych. Osoby zainteresowane byciem ławnikiem na kadencję 2016-2019 miały czas do 30 czerwca, by złożyć odpowiedni wniosek. Do Urzędu Miasta wpłynęło 88 wniosków na ławników: 26 z Sądu Rejonowego w Pile, 40 z Sądu Okręgowego w Poznaniu i 22 złożone osobiście. Miejsc na ławników było 89; prawidłowych wniosków jest 29, a więc w dodatkowym naborze będzie 60 miejsc. Wybory uzupełniające organizuje się na wniosek prezesa sądu zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Według stanowiska Zespołu do wyboru ławników z 14 sierpnia 2015 r. 59 wniosków nie spełniło wymagań formalnych i zgodnie z § 10 art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych takie zgłoszenia „pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały. Dla każdego wniosku konieczna jest osobna uchwała.

Większość wniosków nie posiadała odpowiednich zdjęć, o których mowa w art 162 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Należało dołączyć dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wymogi takich zdjęć opisane są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Wybory uzupełniające organizuje się na wniosek prezesa sądu zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

(SE)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *