Doskonalenie zawodowe w JRG PSP w Chodzieży

Pod koniec marca br. oraz na początku kwietnia wszystkie zmiany służbowe z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży przeprowadziły szereg ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego oraz taktyki zwalczania pożarów. 

 

Strażacy przećwiczyli scenariusz ewakuacji rannej osoby z dachy budynku przy pomocy drabiny mechanicznej oraz sprzętu asekuracyjnego ratownictwa wysokościowego. Na obszarach leśnych ćwiczono budowę punktów czerpania wody oraz działań gaśniczych związanych z gaszeniem lasów oraz nieużytków.

 

Ostatnim temat szkoleń były działania związane z pożarami wewnętrznymi, gdzie ćwiczono prądy gaśnicze oraz wentylacje nadciśnieniową pomieszczeń.

 

Opracowanie: mł. kpt. Braszak Bartłomiej (KP PSP w Chodzieży) 

Zdjęcia: archiwum JRG