Dostępność Urzędu Miasta Piły dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących

dostepnosc_urzedu

Dostępność Urzędu Miasta Piły dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących to temat piątkowego spotkania  prezydenta Piotra Głowskiego z członkami Polskiego Związku Niewidomych, Koło Powiatowe w Pile: Robertem Mielcem, Magdaleną i Przemysławem  Nawrot oraz Marianem Martenką –  Pełnomocnikiem Prezydenta do spraw Rodziny, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie było poprzedzone wizytacją Urzędu Miasta Piły przez gości i sprawdzeniem, co można usprawnić, aby osoby niewidzące i niedowidzące  poruszały się po urzędzie bez asystenta.

Prezydent zapoznał się z uwagami i propozycjami zgłaszanymi przez gości.

Rozmowy dotyczyły także przystosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.  Większość rozwiązań w przestrzeni publicznej jest już dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prezydent przedstawił nowe rozwiązania, które zastosowano w komunikacji miejskiej oraz realizując przedsięwzięcia drogowe, a także zapewnił, że projektując nowe inwestycje  obowiązkowo uwzględniane są  potrzeby osób niepełnosprawnych w tym osób niewidzących i niedowidzących.

Marian Martenka
Pełnomocnik Prezydenta
do spraw Rodziny, Seniorów
i Osób Niepełnosprawnych