Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

dotacja_dla_centrum_wolontariatu

Gmina Piła reprezentowana przez Zastępcę Prezydenta Beatę Dudzińską podpisała umowę o wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą „I Ty możesz być wolontariuszem”. Beneficjentem umowy jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile które podczas podpisywania umowy reprezentowane było przez prezesa Andrzeja Sadkowskiego.

Realizacja zadania „I Ty możesz zostać wolontariuszem”  polega na promocji wolontariatu, organizacji szkoleń dla wolontariuszy oraz pośrednictwie pracy wolontariuszy w zakresie pomocy społecznej. Na sfinansowanie tego zadania Gmina Piła przeznaczyła kwotę 12 000 złotych.

Jagoda Oburota