Dotacja dla Stowarzyszenia Monar – Markot

9 stycznia b.r. Zastępca Prezydenta Krzysztof Szewc podpisał ze Stowarzyszeniem Monar – Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot reprezentowanym przez dyrektora Lecha Gąsiorowskiego trzy umowy o powierzeniu realizacji zadań publicznych.

Przedmiotem pierwszej umowy jest prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych, polegające na zapewnieniu 35 miejsc dla osób bezdomnych znajdujących się na terenie Piły w schronisku przeznaczonym do całodobowego schronienia. W ramach pobytu w schronisku osoby bezdomne mają zapewnione m.in. całodzienne wyżywienie, środki czystości, odzież oraz środki opatrunkowe. Pomoc obejmuje także udzielanie wsparcia w kontakcie z urzędami, prowadzenie pracy socjalnej z bezdomnymi czy pomoc w przygotowaniu i odzyskaniu dokumentów. Na realizację powyższych zadań Gmina Piła przeznaczyła kwotę 680 021,36 złotych (umowa dwuletnia), przy czym dotacja w 2017 roku zostanie przekazana w 11 miesięcznych transzach, a w roku 2018 w 10 transzach.

Stowarzyszenie Monar-Markot podpisało także umowę na realizację zadania publicznego pod nazwą „Noclegownia dla osób bezdomnych”. Realizacja tego zadania obejmuje m.in. zapewnienie miejsc noclegowych dla 10 osób na dobę przebywających na terenie Piły oraz zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie, środków czystości i odzieży. Na realizację tego zadania Gmina Piła przekaże kwoty 59 989,32 zł w 2017 roku oraz w 2018 roku taką samą kwotę, co łącznie daje prawie 120 000 złotych.

Trzecim zadaniem publicznym które pilski Monar- Markot zrealizuje w 2017 roku jest prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Na realizację tego programu o nazwie „Nowe spojrzenie” Gmina Piła przekazała środki finansowe w kwocie 55 000 złotych.

Jagoda Oburota

dotacja_dla_monaru00

dotacja_dla_monaru01