Dotacja do kardioangiografu

Powiat Pilski dołoży 150 tys. złotych do zakupu kardioangiografu na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Pile. Taką decyzję podjął 2 grudnia br. Zarząd Powiatu w Pile.

Konieczność zakupu nowego kardioangiografu do Pracowni Hemodynamiki pilskiego szpitala, podyktowana była zużyciem dotychczasowego aparatu (zakupionego w 2003 r.) oraz podniesieniem wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia wobec sprzętu jaki musi być na wyposażeniu pracowni.
Ponadto, jest bardzo duże zapotrzebowanie społeczne na wykonywanie badań w zakresie leczenia ostrych zespołów wieńcowych, stanowiących bezpośredni stan zagrożenia życia.

– Tego rodzaju procedury finansowane są przez NFZ w każdej ilości, bez względu na podpisany kontrakt, co może przełożyć się na korzystny wynik finansowy szpitala – mówi starosta pilski Franciszek Tamas. – Pracownia Hemodynamiki Szpitala Specjalistycznego w Pile jest jedynym tego rodzaju ośrodkiem w promieniu 100 kilometrów od Piły i służy nie tylko mieszkańcom powiatu pilskiego, ale również powiatów ościennych.

Koszt zakupu nowego kardioangiografu wyniósł 2,3 mln złotych. Z uwagi na ograniczony budżet szpitala został on zakupiony na raty, która miesięcznie wynosi ponad 63 tys. złotych. Uzyskana dotacja pozwoli na pokrycie kosztów rat, a tym samym uwolni środki na inne cele związane z leczeniem pacjentów.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

dotacja_do_kardioangiografu00

dotacja_do_kardioangiografu02 dotacja_do_kardioangiografu01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *