Dwie wakacyjne sesje RM Piły

boguslawski_1

Jacek Bogusławski relacjonuje…

Nadzwyczajna sesja budżetowa

18 lipca w sali 229b Urzędu Miasta Piły odbyła się nadzwyczajna, wakacyjna, XLVIII Sesja Rady Miasta Piły. Mimo, że trwają wakacje i nie było w planie pracy tej sesji, to pojawili się prawie wszyscy radni obecnej kadencji. Porządek obrad obejmował dwa punkty, a dotyczyły one kwestii finansowych.

Pierwszy podejmowany punkt stanowił o projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024, z kolei drugi punkt to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. Uchwały wynikały z wydatków i wpływów, w tym m.in. 2,5 mln funduszy europejskich na zadanie pod nazwą: „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”. W roku bieżącym z tytułu umowy do budżetu przyjęto z tej kwoty 23 977 zł, reszta środków zostanie przyjęta w roku przyszłym. Ponadto do zagospodarowania są także pieniądze ze zwrotu podatku VAT w związku z inwestycją budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5. Natomiast wydatki jakie należy podjąć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 to: 550 tys. zł z tytułu strat jakie przyniosła spółka Aqua-Pil. Kolejnymi kosztami są m.in. podatek VAT odprowadzany przez MOSiR od realizowanych inwestycji, a także remont na wyspie. Oba projekty zostały przyjęte.

XLIX Sesja Rady Miasta – Okręgi wyborcze, rondo i dwa skwery

31 lipca w sali Urzędu Miasta Piły odbyła się druga w lipcu nadzwyczajna, wakacyjna, XLIX Sesja Rady Miasta Piły. Porządek obrad obejmował siedem punktów. Uchwały dotyczyły zmian okręgu i obwodów do głosowania na osiedlu Górnym, a co za tym idzie ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. Porządek obrad obejmował także uchwały, nadające imię jednemu z pilskich rond oraz dwóm skwerom.

Punkty 2 i 3, które zostały procedowane po sprawach regulaminowych, stanowiły o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/298/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Piła na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/327/12 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Piła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Poprawienie tych uchwał wynika ze skargi obywatelskiej, która wpłynęła do ratusza oraz do Komisarza Wyborczego po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wówczas uznano, iż podziału na okręgi i obwody wyborcze rzeczywiście dokonano z naruszeniem zasady spójności terytorialnej.

Uchwała miała na celu zachowanie integralności terytorialnej wymienionych okręgów, dlatego niezbędne było przeniesienie ul. Reja bez nr 8 z okręgu Nr 7 do okręgu Nr 9. Oznacza to, że: Okręg Nr 7 powinien swoimi granicami obejmować ulicę Mickiewicza nr od 107 A-I do 135 A-D oraz wszystkie pozostałe ulice, które się w nim dotychczas znajdują, tj.: al. Wojska Polskiego: nr 35B-C (nieparzyste), nr 52A-C, 54A-C, 66, 70, 100 (parzyste), Asnyka, Prusa, Długosza, Kasprowicza, Kochanowskiego, Konarskiego, Kośno, Krzywa, Pasaż P. Szumana, Pl. 9 Maja, Prymasa St. Wyszyńskiego, Salezjańska, Wypoczynkowa, Złota, Reja – wyłącznie nr 8; Okręg Nr 9 powinien swoimi granicami obejmować ulicę Mickiewicza nr od 1 do 103 A-F i pozostałe ulice, które się w nim dotychczas znajdują, tj: Bogusławskiego, Fredry, Kotuńska Droga, Drzymały, Dworzec Towarowy, Makuszyńskiego, Łęgi, Łużycka, Mała, Pl. Inwalidów, Reymonta, Rugijska, Sportowa, Świteź, Traugutta, Trentowskiego, Warsztatowa, Władysława IV, Wyspiańskiego nr 82-132, Żeromskiego nr 42-121 oraz ul. Reja – bez nr 8. Oba projekty zostały przyjęte.

Następnie radni przystąpili do poddania pod dyskusję i głosowanie projektów w/s nadania imion. W efekcie podjęcie uchwał przez radę powoduje, iż rondo na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej, Podchorążych i Karpackiej otrzyma imię 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty. Natomiast skwer położony w rejonie ulic 11 Listopada i Browarnej otrzyma imię Kardynała Ignacego Jeża. Ponadto podczas nadzwyczajnej sesji podjęto decyzję o nadaniu imienia Senatora Zdzisława Nowickiego skwerowi przy ul. Komuny Paryskiej.

Cieszę się, że radni zdecydowali o tym, iż zarówno 9. Zaodrzański Pułk Piechoty, jak i wybitne postacie historii naszego miasta, będą upamiętnione w naszym mieście. Uchwały przyjęte.

Podobnie jak podczas poprzedniej, nadzwyczajnej sesji, przyjęte zostały wszystkie projekty. Sesja, która odbyła się 31 lipca, trwała zaledwie półtorej godziny.

Jacek Bogusławski
Radny Rady Miasta Piły
www.jacekboguslawski.pl