Dyrektorzy oddziałów ZUS wybrani. W Pile zostaje dotychczasowy

dyrektorzy_oddzialow

Znani już są wszyscy 43 dyrektorzy oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród nich są osoby, które potwierdziły swoje kompetencje i będą kontynuować kierowanie oddziałem. Duża grupa nowych dyrektorów pochodzi z awansu wewnątrz ZUS. W Wielkopolsce oddziałami ZUS kierować będzie trzech dotychczasowych dyrektorów i jeden nowy wyłoniony z wewnątrz organizacji.

Po zakończeniu całego procesu konkursowego, na który składał się test wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, sprawdzian kwalifikacji kierowniczych oraz rozmowa z komisją rekrutacyjną i finalnie z prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyłonieni zostali dyrektorzy oddziałów. W Wielkopolsce nadal swoje obowiązki sprawować będzie trzech dotychczasowych dyrektorów, którzy w konkursie potwierdzili swoje wysokie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Są wśród nich Donata Szopińska-Frąszczak – dyrektor Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, Jerzy Sawicz – dyrektor Oddziału ZUS w Pile i Mirosław Drjański – dyrektor II Oddziału ZUS w Poznaniu. Nowym dyrektorem I Oddziału ZUS w Poznaniu będzie natomiast, związana z Zakładem od 1996 r. – Dobrochna Bubnowska – ostatnio naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w II Oddziale ZUS w Poznaniu.

Oficjalne powołanie z rąk prezes ZUS dyrektorzy odbiorą 30 listopada w centrali Zakładu. Swoje stanowiska obejmą zaś 1 grudnia.

Jerzy Sawicz ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Ekonomika i Organizacja Produkcji, w latach 1998-1999 uzupełnił wykształcenie kończąc studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w zakresie ubezpieczeń społecznych.
1W Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pile pracuje od dnia 1 marca 1982 r., początkowo w Wydziale Zasiłków, następnie kierował Wydziałem Świadczeń Emerytalno-Rentowych, a od 1 kwietnia 2002 r. nadzorował pion świadczeń jako Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń. Z dniem 1 czerwca 2011 r. został powołany na stanowisko dyrektora Oddziału ZUS w Pile.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce