„DYWERSJA” w pilskiej Szkole Policji

23 kwietnia w godzinach porannych ogłoszono alarm dla kadry i słuchaczy Szkoły Policji w Pile. Równolegle alarm ogłoszono w wyznaczonych jednostkach i pododdziałach prewencji w garnizonach: wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim i łódzkim. Tak rozpoczęły się dwudniowe ćwiczenia pododdziałów prewencji pod kryptonimem „DYWERSJA”, realizowanych z rozkazu Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie gotowości oraz mobilności pododdziałów Policji w sytuacjach kryzysowych. Rolą pilskiej Szkoły w tych działaniach było zabezpieczenie logistyczne operacji, co zostało wykonane, pomimo normalnego trybu pracy całej jednostki i realizacji zaplanowanych wcześniej codziennych szkoleń na kursach specjalistycznych i kursie podstawowym.

Po przyjeździe do Szkoły (który z pewnością nie umknął uwadze pilan, z uwagi na to, że pojazdy w kolumnach poruszały się na sygnale), funkcjonariusze przystąpili do realizacji wyznaczonych zadań. W pierwszym dniu doskonalono założenia związane z działaniami poszukiwawczymi. Ćwiczono działania zgrywające, w tym systemy łączności oraz procesy decyzyjne. Współpracę z jednostkami Policji w sąsiednim województwie, tj. Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, ale także współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi – Nadleśnictwem i Strażą Leśną w Wałczu. Na czas ćwiczeń na terenie Szkoły zawiązano sztab operacji, przy wykorzystaniu Mobilnego Stanowiska Dowodzenia.

Drugiego dnia policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach podnoszących ich umiejętności strzeleckie oraz taktyki i techniki interwencji. Najbardziej widowiskowe były z pewnością ogólnodostępne ćwiczenia pododdziałów zwartych, które odbywały się na placu Staszica.

W ćwiczeniach, których centrum logistyczne znajdowało się w pilskiej Szkole Policji udział wzięło blisko 450 funkcjonariuszy. Warto również wspomnieć, że równolegle podobne ćwiczenia przeprowadzone zostały w Szkole Policji w Katowicach.

Jacek Czechowski, Anna Fons

dywersja_w_pilskiej_szkole_policji10

dywersja_w_pilskiej_szkole_policji26 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji11 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji12 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji13 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji14 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji15 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji16 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji17 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji18 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji19 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji20 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji21 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji22 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji23 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji24 dywersja_w_pilskiej_szkole_policji25

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *