Działania policjantów i straży kolei na obszarach kolejowych

Policjanci dzielnicowi z wałeckiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei biorą udział w akcji organizowanej przez międzynarodową organizację RAILPOL zrzeszającą służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na kolei. Działania prowadzone są na terenie całego kraju i państw członkowskich. Celem prowadzonych działań jest przede wszystkim bezpieczeństwo w środowisku kolejowym.

 

Działania prowadzone przez policjantów i SOK mają na celu kontrolę osób, pasażerów przemieszczających się pociągami (głównie międzynarodowymi), stacji kolejowych, bagaży i przechowalni bagażu, kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym.

 

Ponadto zadaniem funkcjonariuszy jest ujawnianie kradzieży na szkodę podróżnych, nielegalna migracja, aktów wandalizmu czy przestępczości narkotykowej. Policjanci podejmują szereg działań mających na celu zwalczanie przestępczości, ujawnianie i zatrzymywanie osób poszukiwanych, a także zapobieganie incydentom oraz naruszeniom porządku publicznego na terenach stacji, pociągów i infrastruktury kolejowej.

 

Działania rozpoczęły się 09 marca i będą trwać do 11 marca br. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie podróżnych.

 

KKP Wałcz