Działka pod budowę Hospicjum została zakupiona

17 września 2014 r. w Urzędzie Miasta Piły nastąpiło podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż działki pod budowę stacjonarnego hospicjum nad Zalewem Koszyckim w Pile. Dokument w obecności notariusza podpisał prezydent Piły Piotr Głowski oraz zarząd Towarzystwa Pomocy Chorym (TPCH) im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile, na czele z Prezesem dr n. med. Pawłem Wiszniewskim i Wiceprezes p. Józefą Wiśniewską. Od 2012 roku trwają przygotowania pod kilkumilionową inwestycję, m.in. poprzez zbieranie pieniędzy na różnego rodzaju zbiórkach publicznych, które co prawda nie pokryją wszystkich kosztów budowy hospicjum, ale zapewnią niezbędny wkład własny.

27 maja 2014 r. – radni Rady Miasta Piły podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż (działka o powierzchni 0, 8289 ha, wartej ponad milion złotych)  w drodze, bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Królewskiej w Pile oraz udzielili bonifikaty w wysokości 99% od ceny nieruchomości. Nabycie prawa własności gruntu jest niezbędne, aby skorzystać ze wsparcia budowy hospicjum środkami zewnętrznymi, w tym funduszami europejskimi.

– Jest to dla nas wspaniały dzień i krok milowy w budowaniu stacjonarnego hospicjum, zajmującego się opieką nad chorymi przewlekle lub terminalnie niepełnosprawnymi. Nie jest to jeszcze środek naszej drogi naszej do budowy tej placówki. Przed nami zbieranie środków, budowa i wyposażenie. Jednak dzięki współpracy naszej z Urzędem Miasta Piły, z wolontariuszami, ludźmi dobrej woli, to przedsięwzięcie ukończymy. Mam nadzieje, że nie jak w akcie notarialnym za 6 lat, tylko dużo wcześniej. Obecnie udało nam się uzbierać z odpisów 1% podatku dochodowego i zbiórek publicznych ok. pół miliona złotych – mówi doktor Paweł Wiszniewski.

Planuje się zorganizowanie stacjonarnego Hospicjum docelowo na 40 miejsc. W pierwszym etapie 20 łóżek i w drugim 20.

Towarzystwo Pomocy Chorym (TPCH) im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile realizuje swoje cele poprzez:

– sprawowanie opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, lekarskiej i duchowej przez wolontariuszy i osoby zatrudnione przez Towarzystwo;

– utworzenie w razie potrzeby i prowadzenie stacjonarnej placówki zajmującej się opieką nad chorymi i niepełnosprawnymi;

– organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów;

– współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi placówkami służby zdrowia, zakładami opieki społecznej;

-organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Towarzystwa;

– współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi, współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;

– organizację i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych;

– propagowanie działalności Towarzystwa, opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych;

– organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy;

– prowadzenie działalności charytatywnej;

– podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań statutowych Towarzystwa.

Sebastian Daukszewicz

dzialka_pod_budowe_hospicjum10

dzialka_pod_budowe_hospicjum38 dzialka_pod_budowe_hospicjum11 dzialka_pod_budowe_hospicjum12 dzialka_pod_budowe_hospicjum13 dzialka_pod_budowe_hospicjum14 dzialka_pod_budowe_hospicjum15 dzialka_pod_budowe_hospicjum16 dzialka_pod_budowe_hospicjum17 dzialka_pod_budowe_hospicjum18 dzialka_pod_budowe_hospicjum19 dzialka_pod_budowe_hospicjum20 dzialka_pod_budowe_hospicjum21 dzialka_pod_budowe_hospicjum22 dzialka_pod_budowe_hospicjum23 dzialka_pod_budowe_hospicjum24 dzialka_pod_budowe_hospicjum25 dzialka_pod_budowe_hospicjum26 dzialka_pod_budowe_hospicjum27 dzialka_pod_budowe_hospicjum28 dzialka_pod_budowe_hospicjum29 dzialka_pod_budowe_hospicjum30 dzialka_pod_budowe_hospicjum31 dzialka_pod_budowe_hospicjum32 dzialka_pod_budowe_hospicjum33 dzialka_pod_budowe_hospicjum34 dzialka_pod_budowe_hospicjum35 dzialka_pod_budowe_hospicjum36 dzialka_pod_budowe_hospicjum37