Dzieci i młodzież wypoczywała bezpieczne na terenie powiatu pilskiego

Dzieci_i_mlodziez_wypoczywala

W ramach kampanii bezpieczne wakacje pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile przeprowadzili 37 kontroli warunków sanitarno-higienicznych, zakwaterowania, uprawiania sportu i rekreacji oraz właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości dotyczących warunków pobytu jak i wyżywienia dzieci i młodzieży. Spośród uczestników wypoczynku odnotowano 1 przypadek niegroźnego urazu podudzia. Nie zarejestrowano chorób i zatruć pokarmowych.

Na terenie powiatu pilskiego zgłoszono 43 turnusy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:

– 6 zorganizowano w obiektach hotelowych dla 168 uczestników

– 2 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku (gospodarstwo agroturystyczne) dla 34 dzieci

– 29 turnusów w miejscu zamieszkania dla 1094 uczestników,

– 6 turnusów wypoczynku w miejscu zamieszkania zgłoszonego do bazy nie odbyło się z uwagi na brak frekwencji

Ogółem z wypoczynku skorzystało 1296 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Podczas kontroli wypoczynku przeprowadzono poradnictwo zdrowotne oraz przekazano materiały edukacyjne dotyczące: bezpiecznych zachowań podczas wakacji, profilaktyki chorób odkleszczowych, profilaktyki palenia tytoniu, dopalaczy, zakażeń HIV/AIDS oraz profilaktyki zatruć pokarmowych.

Ponadto pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadzili 6 zajęć edukacyjnych pod hasłem: „Bezpieczne wakacje” – zachowanie nad wodą – ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego opalania się, w lesie oraz w górach, w których łącznie uczestniczyło 108 osób. W trakcie zajęć edukacyjnych prowadzono pogadanki oraz wykonywano prace plastyczne.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile część kontroli przeprowadzili przy udziale
przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają stwierdzić, iż placówki, w których wypoczywały dzieci i młodzież zostały przygotowane właściwie oraz zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku. Wszyscy organizatorzy zagwarantowali uczestnikom dobre warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych.

(SE)