Dzień Edukacji Narodowej – pilska odsłona

14 października – Święto Edukacji Narodowej zwane popularnie Dniem Nauczyciela – to szczególny dzień dla każdej społeczności szkolnej. Nauczyciel to osoba posiadająca wiedzę i umiejętności, które przekazuje innym. Jego zadaniem jest nie tylko nauczanie, ale także wychowywanie młodych pokoleń – wpojenie im wartości moralnych, pomoc w pokierowaniu na właściwą ścieżkę życiową oraz bycie dla nich punktem oparcia. W tym dniu w Pile odbyła się najpierw miejska, a potem powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wtorkowe święto było okazją by z perspektywy spojrzeć na szkołę oraz wszystkich ludzi, którzy kształtują jej obraz. Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za trud i pracę wszystkim pedagogom. Władze miasta i powiatu podczas swoich uroczystości nagrodzili najlepszych pedagogów oraz dyrektorów placówek oświatowych z Piły i powiatu pilskiego.

Nagrody prezydenta Miasta Piły

Rybkowska Joanna PP nr 1
Kowalczyk Mirosława PP nr 3
Mściszewska Beata PP nr 5
Soja Teresa PP nr 7
Parchimowicz Anna PP nr 14
Grzesik Małgorzata SP nr 1
Płóciennik Agnieszka SP nr 2
Stopa Małgorzata SP nr 2
Zych Ewa SP nr 5
Pacocha Aleksandra Elżbieta SP nr 7
Pawlak Angelika SP nr 12
Paradowska Małgorzata SP nr 12
Kowalski Tomasz SP nr 12
Bartol Izabella G nr 4
Skiba Karol G nr 4
Ochocka Barbara G nr 5
Zart-Buszka Mirosława ZS nr 1
Piotrowska Danuta ZS nr 1
Chojnacka Marzenna ZS nr 2
Mijalska Dorota ZS nr 2
Bagińska Iwona ZS nr 3
Nowek Mariola ZS nr 3
Wesołowska Marlena ZS nr 3
Pisarska Anna PP nr 5
Pawlak Małgorzata PP nr 6
Robak Bożena PP nr 17
Bukowiecka-Górny Elżbieta PP nr 18
Urbaniak Marzenna SP nr 1
Frydrych Dorota SP nr 2
Stefanowicz Anna SP nr 5
Pietras Dorota SP nr 7
Borowicz Marcin SP nr 12

Nagrody Starosty Pilskiego otrzymali

Dyrektorzy
1.    Maria Kubica dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile
2.    Pani Renata Strojna dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile
3.    Pani Urszula Mrall dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile
4.    Pani Lucyna Góra-Mrotek dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy
5.    Pani Katarzyna Kosakowska dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
6.    Pani Beata Balcerowicz dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile
7.    Pani Ewa Czajka dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile
8.    Pani Małgorzata Pakuła dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie
9.    Pan Paweł Jarczak dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
10.    Pan Marek Święszkowski dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
11.    Pan Jacek Sikorski dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
12.    Pan Adam Grzeszczak dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile
13.    Pan Bernard Król dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy
14.    Pan Zbigniew Sabik dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile

Nauczyciele
1.    Pani Monika Kubik nauczyciel bibliotekarz w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
2.    Pani Arleta Nowak nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
3.    Siostra Renata Polak nauczyciel religii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
4.    Pan Tomasz Aszemberg nauczyciel-trener w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
5.    Pan Adam Chamier-Ciemiński nauczyciel w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
6.    Pan Stanisław Ciołek nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile
7.    Pan Krzysztof Nawrot nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile
8.    Pani Iwona Bryłka-Płaczek nauczyciel języka polskiego w  Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile
9.    Pani Ewa Czajkowska nauczyciel matematyki w  Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile
10.    Pani Małgorzata Gzela  nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile
11.    Pani Joanna Harenda  nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile
12.    Pani Danuta Buryta-Arndt nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy
13.    Pani Adrianna Meller-Osman nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy
14.    Pani Ewa Pierzgalska nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz integracji sensorycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile
15.    Pani Anna Suliga nauczyciel zajęć opiekuńczo-wychowawczych w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile
16.    Pani Iwona Miedzińska nauczyciel II zespołu rewalidacyjno-wychowawczego w Zespole Szkół Specjalnych w Rzadkowie
17.    Pani Magdalena Latosińska nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Rzadkowie
18.    Pani Iwona Branderburger nauczyciel zajęć wokalnych w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile
19.    Pani Lucyna Pach nauczyciel zajęć plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile
20.    Pani Eliza Sabik nauczyciel tańca towarzyskiego w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile

Nauczyciele szkół i placówek oświatowych, którzy otrzymali odznaczenia i medale

Złoty Krzyż Zasługi otrzymała:
1.    Pani Mariola Taracha nauczyciel informatyki w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała:
1.    Pani Inocenta Rogusz nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała:
1.    Pani Maria Kocińska wychowawca w internacie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymał:
1.    Pan Arkadiusz Jeż nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymały:
2.    Pani Iwona Jańczak nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały:
1.    Pani Adela Pierzyńska nauczyciel biologii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile
2.    Pani Sabina Strychowska nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
3.    Pani Alicja Wajs nauczyciel języka niemieckiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
4.    Pani Beata Krzewińska wicedyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Wyróżnienia – gratulacje dla Nauczycieli – Mistrzów

1.    Małgorzata Drożdż – Właścicielka Salonu Fryzjerskiego „MATRIX” w Pile
2.    Janusz Dudek – Właściciel „Piekarni Rogalik Wiesława i Janusz Dudek” w Trzciance
3.    Adam Nowak – Właściciel Zakładu Obróbki Drewna „ZODAN” w Wysokiej
4.    Franciszek Miedziński – Właściciel Firmy PPHU „Chrupek” w Złotowie
5.    Jerzy Witkowski – Właściciel Firmy Budowlanej w Pile

(SE)

dzien_edukacji_narodowej10

dzien_edukacji_narodowej37 dzien_edukacji_narodowej11 dzien_edukacji_narodowej12 dzien_edukacji_narodowej13 dzien_edukacji_narodowej14 dzien_edukacji_narodowej15 dzien_edukacji_narodowej16 dzien_edukacji_narodowej17 dzien_edukacji_narodowej18 dzien_edukacji_narodowej19 dzien_edukacji_narodowej20 dzien_edukacji_narodowej21 dzien_edukacji_narodowej22 dzien_edukacji_narodowej23 dzien_edukacji_narodowej24 dzien_edukacji_narodowej25 dzien_edukacji_narodowej26 dzien_edukacji_narodowej27 dzien_edukacji_narodowej28 dzien_edukacji_narodowej29 dzien_edukacji_narodowej30 dzien_edukacji_narodowej31 dzien_edukacji_narodowej32 dzien_edukacji_narodowej33 dzien_edukacji_narodowej34 dzien_edukacji_narodowej35 dzien_edukacji_narodowej36