Edukacja ekologiczna – PRGOK z nagrodą. GWDA sp.z o.o. z wyróżnieniem

31 października na konferencji prasowej była okazja do pochwalania się sukcesami pilskich. spółek miejskich, które w ostatnim czasie zostały zauważone w ogólnopolskich konkursach. Jak zapewnia Prezydent Piotr Głowski, Radny RMP Jacek Bogusławski, Prezes spółki GWDA Tomasz Wojciechowski i prezes Związku Międzygminnego Małgorzata Sypuła – to nie koniec działań ekologicznych w mieście i regionie. Są już plany na 2018 rok, o których będziemy państwa informować.

17 października podczas gali rozpoczynającej targi POL-ECO SYSTEM wręczono nagrody laureatom konkursu Ministra Środowiska „Produkt w obiegu”. Wyróżnienie otrzymała GWDA sp.z o.o. za projekt Repair Cafe Piła, którego jak wiemy głównym celem jest wydłużenie życia przedmiotów, jak również trafianie do świadomości mieszkańców w zakresie dbania o środowisko, poprzez nadawanie funkcjonalności przedmiotom, które w bezrefleksyjny sposób bardzo często są wyrzucane.

Celem konkursu było promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Wspiera on również producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Konkurs był przeznaczony dla producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców.

– Jesteśmy pierwszą inicjatywą w Polsce Repair Cafe, która działa od roku czasu. Z jednej strony nas to cieszy, a z drugiej strony pytamy gdzie są w Polsce naśladowcy, na których czekamy. Warto wspomnieć, że Repair Cafe oraz akcja „Przepraszam! Ja tu rosnę!” znalazły się również w gronie laureatów konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju” organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA. Są to niskobudżetowe pomysły. Każdy z grantów posłuży do dalszego rozwijania obu naszych społecznych inicjatyw – mówi Tomasz Wojciechowski, prezes spółki GWDA.

16 października w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród XVIII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. Kapituła przyznała Związkowi Międzygminnemu „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nagrodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za udział w Konkursie o Puchar Recyklingu „Aktywni w Wielkopolsce” w kategorii: edukacja recyklingowa.

Konkurs o Puchar Recyklingu jest organizowany przez „Przegląd Komunalny”, który nagradza podmioty realizujące efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

Za co nagroda?

W roku 2016 Związek zrealizował kampanię edukacyjną pn. „Segregacja na okrągło”. W jej ramach pracownicy Biura PRGOK byli obecni podczas największych i najważniejszych wydarzeń gminnych. Kampania w formie edukacji plenerowej prowadzona była od 16 stycznia do 4 września 2016 r. Jej adresatami byli dorośli oraz dzieci i młodzieży na terenie 14 gmin członkowskich Związku. W konkursach sprawdzających wiedzę z zakresu segregacji odpadów, recyklingu i odzysku surowców wtórnych oraz warsztatach recyklingowych udział wzięły tysiące osób we wszystkich gminach Związku. Działania uzyskały dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kampanię wysoko ocenili włodarze gmin domagając się jej kontynuacji w roku 2017.

W roku 2016 Związek zrealizował kampanię edukacyjną pn. „Żółta? Czerwona? Zielona!” na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości adresowaną wyłącznie do dorosłych mieszkańców gmin członkowskich PRGOK.

Pierwszą edycję kampanii podzielono na trzy działania:

– „spotkania przy śmietnikach” w Pile (wszystkie osiedla) – 13 spotkań,

– szkolenia dla dorosłych na pilskich osiedlach – 6 szkoleń,

– szkolenia radnych i sołtysów podczas sesji w gminach członkowskich PRGOK.

Łącznie w działaniach Związku skierowanych do tej grupy wiekowej udział wzięło ok. 500 osób. Działania zrealizowano ze środków własnych. Kampanię wysoko ocenili włodarze gmin domagając się jej kontynuacji w roku 2017.

Wprowadzono rywalizację gmin członkowskich pn. „Lider Segregacji PRGOK” nagradzając laureata konkursu za osiągnięcie najwyższego poziomu odzysku i  recyklingu odpadów – surowców wtórnych zbieranych do niebieskiego, zielonego  i żółtego pojemnika/worka na odpady komunalne (I laureat: Gmina Kaczory).

Ponadto w 2016 roku Związek Międzygminny prowadził edukację ekologiczną we wszystkich grupach wiekowych: od przedszkola, przez szkoły podstawowe, średnie, uczelnie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Piknik Techniczny), po Uniwersytet III Wieku i osoby niepełnosprawne.

Zrealizowano wydarzenia edukacyjne o zasięgu masowym:

Marsz dla Ziemi – ok. 1.000 osób.

Konferencję dla dorosłych „Myślę, więc… segreguję” na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości – ok. 300 osób.

Sprzątanie Świata na terenie PRGOK – 11.500 osób.

Marsz Antysmogowy w Pile – ok. 1.500 osób.

Inne działania edukacyjne zrealizowane w 2016 roku to: spotkanie szkoleniowe z dziennikarzami mediów regionalnych i lokalnych (konsultacja programu edukacyjnego PRGOK dla dorosłych) oraz Dzień bez Foliówki.

– Jestem dumna, że od 2013 działania edukacyjne prowadzone przez PRGOK zostały po raz kolejny dostrzeżone przez instytucje zewnętrzne. Rok 2016 był rokiem szczególnym, ponieważ skupiliśmy się na edukacji dorosłych, a wiemy że edukacja dorosłych jest taką najtrudniejszą dziedziną. Trudno ich namówić do zmiany swoich nawyków, żeby zaczęli prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Wprowadziliśmy innowacyjne narzędzia, które spowodowały, że wszyscy pracownicy Związku zaangażowali się czynnie w różne działania np. na spotkaniach przekazując swoją wiedzę, w jaki sposób segregować oraz otrzymywaliśmy informację, co trzeba jeszcze poprawić. Zapewniam, że nadal kontynuować będziemy nasze działania, spotkania – mówi prezes Związku Międzygminnego Małgorzata Sypuła.

W roku 2016 Związek Międzygminny PRGOK wspólnie ze spółką GWDA Piła powołał do życia pierwsze w Polsce Repair Cafe – kawiarenkę z darmowymi naprawami, by ograniczać ilość wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych.

Sebastian Daukszewicz

edukacja_ekologiczna00

edukacja_ekologiczna10 edukacja_ekologiczna01 edukacja_ekologiczna02 edukacja_ekologiczna03 edukacja_ekologiczna04 edukacja_ekologiczna05 edukacja_ekologiczna06 edukacja_ekologiczna07 edukacja_ekologiczna08 edukacja_ekologiczna09