Edukacja ekologiczna sześciolatków z SP 2

9 września nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Spółką Wodno-Ściekową Gwda w Pile, a Szkołą Podstawową nr 2 w Pile, dotyczącego utworzenia w pilskiej podstawówce klasy patronackiej.

Dzięki umowie, którą podpisali Tomasz Wojciechowski, prezes zarządu spółki Gwda, Dorota Frydrych, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile oraz Sebastian Dzikowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, uczniowie klasy patronackiej IB będą mogli m.in. wziąć udział w pogadankach i dodatkowych zajęciach edukacyjnych na terenie Szkoły, w siedzibie Spółki i w plenerze. Natomiast Spółka zadba o wsparcie organizacyjne wycieczek krajoznawczych i przedmiotowych.

– Ma to być klasa o charakterze ekologicznym, aby od najmłodszych lat dzieci wdrażać do postaw ekologicznych. Wytypowaliśmy ze strony szkoły klasę sześciolatków, której wychowawczynią jest pani Beata Szwarc-Gazda, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Ta współpraca ma być wsparciem merytorycznym, praktycznym do działań ekologicznych, które w naszej szkole prowadzimy już od dłuższego czasu – mówi Dorota Frydrych, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile.

Także rodzice z dziećmi już we wrzeniu będą mieli okazję uczestniczyć w spektaklu o tematyce ekologicznej.

– Mówi się o współpracy uczelni wyższych z przemysłem, a my zrobiliśmy dwa kroki dalej. Mamy świadomość, że nasza współpraca w rozszerzeniu pewnych wartości merytorycznych będzie z korzyścią dla tych młodych ludzi. Mam nadzieję, że dzieci z tej klasy będą mówić innym dzieciom, o co w tej ekologii chodzi. Dziś przekazujemy również klasie specjalny pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów – szkło, papier, plastik, aby kształcić u dzieci nawyk i obowiązek sortowania odpadów – dodaje Tomasz Wojciechowski, prezes zarządu spółki Gwda.

Edukacja ekologiczna – to konkretne działanie w środowisku i dla środowiska. To stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, aby same umiały wyciągać odpowiednie wnioski, a co za tym idzie, aby umiały perspektywicznie myśleć.

Sebastian Daukszewicz

edukacja_ekologiczna10

edukacja_ekologiczna20 edukacja_ekologiczna11 edukacja_ekologiczna12 edukacja_ekologiczna13 edukacja_ekologiczna14 edukacja_ekologiczna15 edukacja_ekologiczna16 edukacja_ekologiczna17 edukacja_ekologiczna18 edukacja_ekologiczna19